Avaleht Haridus

Haridus

Tänavu kevadel kuulutas Haridus- ja Teadusministeerium välja järjekorras juba 14. Aasta Õpetaja konkursi. Kandidaatide esitamise järel alustasid tööd maakondlikud komisjonid, kelle ülesanne oli valida välja finalistid ehk need õpetajad ja haridustöötajad, kelle kandidatuur liigub edasi riikliku komisjoni lauale. Aasta Õpetaja 2018 finalistide nimekirjad leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt. Järgmise sammuna koguneb augustis riiklik haridustöötajate tunnustamise komisjon, […]

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus on koostöös Tartu linnavalitsusega korraldamas projekti “Samm tööellu”, mis on suunatud tartlastele, kes on 12 kuud või kauem tööturult eemal olnud ja ei õpi. Projekt pakub võimalust osaleda tasuta erinevates tegevustes, mis aitavad leida parimad võimalused tööle või õppima asumiseks. Osaleda saab koolitustel, erialakursustel ja tööpraktikal ning saada tasuta karjääri-, psühholoogilist […]

Tartus alustas tööd noortegarantii tugisüsteem, mis toetab mitteõppivaid ja mittetöötavaid noori tagasi kooli või tööle minemisel. Noortegarantii tugisüsteem on tööriist kohalikule omavalitsusele, mis võimaldab saada teada enda piirkonna mitteõppivatest ja mittetöötavatest noortest ning pakkuda neile vajadusel tuge haridusteele naasmiseks ja tööturule jõudmiseks. Tartu linnas töötav noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorraldaja on toeks ja abiks oma piirkonna noortele […]

Tallinna Ülikooli (TLÜ) digitehnoloogiate instituut avab sel sügisel magistriõppe “Avatud ühiskonna tehnoloogiate” erialal, mis annab õppuritele teadmised ja oskused kasutada infotehnoloogilisi vahendeid andmepõhiste otsustuste tegemiseks nii riiklikul kui ka kogukondlikul tasandil. Avalduste vastuvõtmine toimub kuni 4. juulini. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsleri Siim Sikkuti sõnul nõuab ühiskonnas üha kasvav infohulk pidevalt ressurssi […]

Inseneeria-, tehnoloogia- ja loodushuvilised noored saavad 4. juulini kandideerida Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) uule maapõueressursside erialale, nii bakalaureuse- kui ka magistriastmes. Droone, 3D virtuaalmaailma ja moodsat tehnikat sisaldava õppe eesmärk on valmistada noori ette tehnoloogiliselt järjest keerukamate maapõue- ja ehitusprojektide elluviimiseks. Geoloogia instituudi teadlase Rutt Hintsi sõnul on uue eriala avamise taga tööturu kasvav nõudlus maapõuega […]

Veel nädala jooksul on võimalik esitada sisseastumisdokumente kõrgema sõjakooli maa-, mere- ja õhuväe erialadele õppima asumiseks. „Kandideerimine ja õppimine sõjalise kõrghariduse erialadel paneb teid kodumaa kaitsmise eesjoonele. Teie olete koos oma ustavate kaaslastega need, kes loovad laiapindse riigikaitse, mis on üheks peamiseks aluseks jätkuvale iseseisvusele,“ ütles kaitseväe ühendatud õppeasutuste ülema ülesandeid täietev kolonelleitnant Avo Veske. […]

Sügisel TTÜ geoloogia instituudi uuele maapõueressursside erialale õppima asuvatel bakalaureuse- ja magistritudengitel avaneb võimalus saada igal kuul ligi 600 euro eest stipendiume. Geoloogia instituudi teaduri Rutt Hintsi sõnul on inseneeria, tehnoloogia ja loodusainete vastu huvi tundvate tudengite stipendiumid atraktiivsed, kuna tööandjad ootavad tuleviku megaprojektidele valdkonda rohkelt uusi spetsialiste. “Lähiaastatel ootavad uue põlvkonna geolooge ja mäeinsenere […]

Teisipäeval kell 14 tunnustatakse TÜ Ajaloomuuseumi valges saalis toimuval pidulikul vastuvõtul Tartu linna ja maakonna paremaid koolilõpetajaid. Tänukirjad tublidele noortele annavad üle Tartu linnapea Urmas Klaas ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Rain Sangernebo. Koolilõpetajate nimel võtab sõna Karoliina Arold, kes lõpetas Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi hõbemedaliga. Tartu linnas lõpetas tänavu gümnaasiumi kuldmedaliga 42 […]