fbpx
Avaleht Otsingutulemused "Südalinna kultuurikeskus"

Üle 500 kultuuriinimese toetavad Tartusse südalinna kultuurikeskuse ehitamist

Sel nädalal pöördus üle 500 kultuuriavalikkuse esindaja riigikogu poole kirjaga, milles avaldatakse toetust kunstimuuseumi ja linnaraamatukogu ühendava nüüdisaegse kultuurikeskuse rajamisele Tartu südalinna. Pöördumisele on alla kirjutanud Eesti kunstnike ja kirjanike liitude esimehed, Eesti Kunstiakadeemia rektor, Kumu direktor, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor, 18 Eesti Teaduste Akadeemia liiget, ligi 80 professorit ning kümneid eesti kultuuri ja teaduse suurnimesid, […]

Arhitektuuritudengid uurivad Tartu südalinna kultuurikeskuse projekti

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond tegeleb sel kevadel süvitsi Tartuga – seda linna enda kutsel, et aidata paremini valmistuda Euroopa kultuuripealinna tiitli kandmiseks 2024. aastal. Selleks löödi käed Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjusega, et lahata lausa kolme stuudio raames tudengitega nii Tartu südalinna kultuurikeskuse ideed kui ka Tartu linnaruumi kujunemist laiemalt. Linnaarhitekt Tõnis Arjus tõdeb, […]

Tartu sai uue üldplaneeringu

Tartu volikogu kehtestas linna arengut järgmised paarkümmend aastat suunava üldplaneeringu 2040+: kehtestamist toetas 26, vastu oli 16 volikogu liiget. Uue üldplaneeringu koostamine algatati 2018. aastal peamise eesmärgiga siduda linnaga haldusreformi käigus Tartuga liitunud Tähtvere ala ja kujundada linn ruumiliseks tervikuks. Planeeringus on täpsustatud aga ka paljusid muid teemasid. Kõik üldplaneeringu osad olid aruteludeks avatud. Üldplaneeringu […]

Riigikogu kinnitas riiklikult tähtsate kultuuriehitiste pingerea

Riigikogu võttis vastu otsuse, millega kinnitati riiklikult tähtsate kultuuriehitiste pingerida järgmiselt: Tartu südalinna kultuurikeskus, Narva Kreenholmi kultuurikvartal Manufaktuur, Arvo Pärdi nimeline muusikamaja Rakveres, rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitus ja Tallinna filmilinnak. „Tänane riigikogu otsus on filmitööstuse arengu tagamiseks hädavajalik. Filmitööstus on rahvusvaheline ja nende väärtusahelad ei tohi Eesti majandusest mööda joosta ainult sellepärast, et meil on […]

Volikogu kinnitas Tartu linna 2020. aasta majandusaasta aruande

Tartu majandusaasta aruannet auditeerinud KPMG Baltics kinnitas, et linna finantsaruandlus on usaldusväärne ning kajastab õigesti ja õiglaselt linna finantsmajanduslikku seisundit. Linna kinnitatud majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni linna 15 ametiasutuse ja 70 hallatava asutuse ning linna valitseva mõju all oleva nelja äriühingu ja kaheksa sihtasutuse 2020. aasta majandustegevuse tulemuste kohta. Linna konsolideerimisgrupi bilansimaht suurenes aastaga ligi […]

Riigikogus oli pikk päev: noortevaldkonna arengukava, loomakaitseseadus, riiklikult tähtsad kultuuriehitised

Riigikogu kaugosalusega istungil 19. mail läbis esimese lugemise eelnõu, millega kinnitatakse riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerida. Kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine“ eelnõuga (387 OE) on Riigikogu kultuurikomisjon teinud ettepaneku kinnitada riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerida järgmiselt: Tartu Südalinna kultuurikeskus, Narva Kreenholmi kultuurikvartal „Manufaktuur“, Arvo Pärdi nimeline […]

Kultuurikomisjon tegi otsuse riiklikult tähtsate kultuuriehitiste toetamises

Riigikogu kultuurikomisjon otsustas teha täiskogule ettepaneku nimetada järgmisteks kultuurkapitali vahenditest toetatavateks riiklikult tähtsateks kultuuriehitisteks vastavalt pingereale Tartu südalinna kultuurikeskus, Narva Kreenholmi kultuurikvartal Manufaktuur, Arvo Pärdi nimeline muusikamaja ja rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitus. Komisjoni esimees Aadu Must rõhutas, et valikut tehes peeti silmas ehitiste olulisust kogu Eesti kultuurile, kultuurivaldkondade vahelise koostöö soodustamist, mõju regioonile ja regionaalset […]

Tartu keskpargi hoonestamist vaidlustab üle 5000 linnaelaniku

Eelmisel neljapäeval käisid kodanikualgatuse korras tekkinud grupi “Päästame Tartu keskpargi” esindajad kohtumas linnapea Urmas Klaasi, abilinnapea Gea Kangilaski ja linnaarhitekti Tõnis Arjusega. Linnalt oodati täiendavat infot Südalinna kultuurikeskuse (Süku) asukohavaliku kohta ja selgitusi, miks tehakse pargiala kohta otsuseid, mis on vastuolus nende eesmärkidega, mida linn taotleb haljastuse, liikluse ja linna kultuurielu arendamisel. Kavandatav kultuurikeskus on […]

Riik tegi eelvaliku kultuuriehitistest, mille ehitamist toetada

Riigikogu kultuurikomisjon selgitas välja 11 riiklikult tähtsate kultuuriehitiste ettepanekut, mille seast järgmisel poolaastal lõplik valik teha. Komisjoni esmasesse valikusse jäid Anu Raua keskus, Arvo Pärdi nimeline muusikamaja, Helioru kontserdimaja, Kahni keskus, Narva Kreenholmi kultuurikvartal „Manufaktuur“, Pärnu Kunstihoone, Rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitus, Saaremaa Muuseum, Tallinna Filmilinnak, Tartu südalinna kultuurikeskus ning Teadus- ja Tehnikakeskus NOBEL. Kultuurikomisjoni esimees […]

ANNA OMA SÕNA! Tartu eelarvestrateegia ootab tartlaste tagasisidet

Tänasest on avalikul väljapanekul Tartu linna eelarvestrateegia 2021-2024, mis keskendub toimetulekule majanduskriisiga ja võimekusele panustada linna arengusse. Kuni 8. novembrini on oodatud tartlaste ettepanekud ja arvamused eelarvestrateegias toodud plaanide kohta. Tagasiside ja ettepanekud on oodatud linnavalitsuse rahandusosakonna meiliaadressile ro@raad.tartu.ee. Eelarvestrateegia ja selle lühikokkuvõtte leiab siit. Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on eelarvestrateegiat tuntavalt mõjutanud koroonapandeemia […]