1. Avaleht
  2. Reeglid

Reeglid

Reeglid portaali GoodNews.ee artiklite kasutamiseks

Portaalis GoodNews.ee avaldatud materjalid kuuluvad MediaMarketing Est OÜ-le. Materjale võib kasutada vaid Mediamarketing Est OÜ kirjalikul nõusolekul. GoodNews.ee-s avaldatud artiklite avaldamine kolmandate isikute kodulehtedel on lubatud alljärgnevatel tingimustel:

Kui soovitakse kasutada uudiseid valikuliselt (nt teatud rubriigi omi), siis on lubatud seda teha järgmistel tingimustel:

–          Artikli juures peab olema nii autori kui väljaande nimi;

–          Tuleb lugeja juhtida GoodNews.ee-s asuva uudiseni, lisades lause alla vastava lingi.

Artiklite refereerimisel paberväljaandes, raadios või televisioonis, tuleb avaldada refereeritava artikli avaldamise koht ja autor. Internetikeskkonnas refereerimisel tuleb lisaks eelnimetatule lisada ka link.

Eelnimetatud reeglid kehtivad ka juhul, kui meie väljaandest kasutada võetud materjal on saadud uudisteagentuuride, internetilehekülgede või muude meediakanalite vahendusel.

Kui on refereeritud suuremas mahus või kasutatud väljaandja kirjaliku loata autorikaitse objekti all olevaid materjale, on väljaandjal õigus küsida tasu vastavalt refereeritud artikli mahule ning reeglite rikkumisele järgnevalt:

–          Ühekordne kooskõlastamata materjalide kasutamine – 180.00 EUR;

–          Korduv (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide kasutamine – 320.00 EUR iga korra eest.

Juhime tähelepanu, et autoriõiguste rikkumine on kriminaalkorras karistatav tegu.