fbpx
Avaleht Äri

Äri

The European PropTech Association – PropTech House sõelus välja 50 Euroopa parimat kinnisvaratehnoloogia ettevõtet, mis konkureerivad Proptech Startup & Scale-up auhinnale ning R8 Technologies valiti 50 parima sekka juba kolmandat aastat järjest! TOP50 tehnoloogiafirmasid ootab 27. ja 28. juunil Brüsselis järgmine etapp, kus juba Euroopa Komisjoni esindajatega täiendatud žüriid veenda tuleb. Konkursi lõppvoor ja auhinnatseremoonia […]

Valitsus kiitis täna heaks “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” muudatusettepanekud ning volitas maaeluminister Urmas Kruuset vajaduse korral Eestit esindama arengukava muudatustega seotud läbirääkimistel Euroopa Komisjoniga. Olulise arengukava täiendusena muudetakse põllumajandustoodete töötlejate jaoks abikõlblikuks energia varustuskindluse tagamiseks vajalikud investeeringud. „Eesti toiduainetööstuste esindajad on ühe kõige pakilisema probleemina esile toonud energiajulgeoleku tagamise senisest suuremal määral, mis omakorda on […]

Vähene kogemus takistab 87,5% noortel töö leidmist, selgub CV-Online’i uuringust. Tööandjatel tasub kandidaate varasemast rohkem tööotsingutel toetada ja kandideerima julgustada. Värskest CV-Online’i uuringust selgub, et tööd otsivatele noortele on peamiseks takistuseks vähene töökogemus. Teisalt selgub, et just kogemust tegusad noored uuelt töökohalt ootavadki. Noorte tööturu-uuringu kokkuvõte baseerub CV-Online’i poolt mais 2022 läbi viidud küsitlusel, millega […]

Alates järgmisest aastast saavad Eestis üle kümne aasta tegutsenud tehnoloogiaettevõtted kasutada välismaalt töötajate värbamiseks kasvuettevõtte viisa programmi. Riigikogu poolt heaks kiidetud välismaalaste seaduse muudatus võimaldab  IT- ja tehnoloogiaettevõtetel värvata Euroopa Liitu mittekuuluvatest riikidest äriarenduseks ja kiireks kasvuks vajalikke töötajaid ka siis, kui ettevõtte vanus on ületanud senise kokkuleppelise kümne aasta piiri. Kasvuettevõtte viisa programm luuakse […]

18. mail kogunesid Kai kunstikeskuses rahvusvahelised investorid, ettevõtjad ning avaliku sektori poliitikakujundajad sündmusele „Thinking in Billions“, et arutada tulevikutehnoloogiate ja neisse investeerimise teemal. „Thinking in Billions“ toimus sedapuhku teist korda ning rahvusvaheline tehnoloogiakogukond võttis fookusesse tulevikutehnoloogiatega eksperimenteerimise ja riskid neisse investeerimisel. Sündmuse laiem eesmärk on elavdada diskussiooni ettevõtjate ja avaliku sektori otsustajate vahel, leida kitsaskohti […]

Keskkonnaministeeriumil on kavas peagi kehtestada nõue, et avalik sektor ning riigiettevõtted hakkaksid hankima ainult keskkonnahoidlikke busse, veokeid ja sõiduautosid. Plaanitav määrus seaks avaliku sektori ja riigiettevõtete hankijatele kohustuse võtta maanteesõidukite riigihangete puhul arvesse maanteesõiduki või teenuse kogu kasutusiga hõlmavat energia- ja keskkonnamõju, sealhulgas energiatarbimist ning CO2 ja saasteainete heidet. Määrus puudutaks ka teenuseid, näiteks maantee […]

Raadio 2 saates “R2 Pulss” tegi saatejuht Taavi Libe intervjuu Personalileidja.ee juhi ja Starfish Academy Siseringi liikme Laura Kassiniga, kes rääkis sellest, kuidas keerulistel aegadel värvata. Värbamisprotsessis on jõupositsioonil töö otsijad Laura sõnas, et praegu on värbamisprotsessis pigem jõupositsioonil need, kes otsivad tööd. Tööotsijaid pole palju ning pigem tuleb tööandjatel töötajat hoolega otsida. Laura sõnab, […]

2022. aasta tõi mitu olulist muudatust tarbija õigustesse ning kauplejate kohustustesse. Lisaks aasta alguses kehtima hakanud muudatustele jõustub 28. mail  tarbijaga sõlmitud müügilepingute suhtes veel rida uusi võlaõigusseaduse sätteid, mis suurendavad tarbijate õigusi. Olulisematest muudatustest teeb ülevaate TTJA tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru. Nõuded veebiplatvormidele karmistuvad E-kaubanduse veebisaidid, mis koondavad endas erinevaid müüjaid […]

Startup Estonia andmetel töötas Eesti iduettevõtetes esimese kvartali lõpu seisuga 8948 inimest, mis on 34% enam enam võrreldes aasta varasemaga, kui idusektoris oli hõivatud 6679 inimest. Kõigest kolme kuuga võrreldes 2021. aasta lõpuga kasvatasid Eesti idufirmad töötajate arvu 9%. Eesti iduettevõtetest suurim tööandja oli selle aasta esimese kvartali lõpus Wise, kus töötas 1338 inimest. Sellele […]

Pärnu Kolledži läbiviidud uuringu kohaselt on Rapla-, Harju- ja Läänemaa turismipotentsiaal alakasutatud ning värskete uuringutega tuvastatud huviobjektide turundamine võiks tuua piirkonna inimestele aastas üle 100 miljoni euro lisatulu. Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse tellitud ning Pärnu Kolledži läbiviidud uuringus analüüsiti tervikuna Rapla-, Harju- ja Läänemaad turismisihtkohana eeskätt siseturistide jaoks. Kõrvale jäi Tallinn, mis on omaette turismipiirkond. […]