1. Avaleht
  2. Tag "Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda"

Täna toimub põllumajandus-kaubanduskoja konverents “Digipööre Eesti põllumajanduses“

11. novembril algusega kell 10 toimub esmakordselt Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldusel konverents „Digipööre Eesti põllumajanduses“. „Kuigi üldiselt kujutatakse põllumajandust ja toidutootmist ette pigem traditsioonilise tegevusalana, siis kaasaegse põllumajandustootmise märksõnadeks on innovatsioon, tehnoloogia ja teadmised. Üha paremad tehnoloogiad ja digilahendused annavad võimaluse andmete efektiivse kasutamise kaudu toota säästlikumalt ja optimeerida tööprotsesse. Näeme täppispõllumajanduse lahendustes võtmetegurit nii põllumajandusettevõtete […]

Maaülikooli analüüs – rohe-eesmärkide saavutamiseks peab riigi panus kasvama

Olulist osa põllumajandustootjaid ootab ees konkurentsist kadumine, kui Eesti riik ei suurenda alates 2023. aastast rakendatavate EL-i ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) meetmete riigipoolse kaasrahastamise määra, et kohalikud põllumajandustootjad suudaksid saavutada Euroopa roheleppe eesmärgid. Hetkel koostatavas strateegiakavas napib ambitsioonikate eesmärkide saavutamiseks vahendeid ja seetõttu ootab siinses põllumajanduses võtmerollis tootjaid ees toetuste ebaõiglaselt suur langus. „Maaülikooli läbiviidud strateegiakava […]