1. Avaleht
  2. Tag "Hinge olemus ja eksistents"

HINGE OLEMUS JA EKSISTENTS I Henry Küla veebiraamat sai täiendust

Henry Küla veebiraamatu „Hinge olemus ja eksistents” eessõna ilmus 15. oktoobril 2021. Kolm kuud hiljem on esimeses osas avaldatud lisaks 25 peatükki kokku ligi 30 610 sõnaga, mis paberil raamatu korral moodustaks keskmiselt 122 lehekülge. Materjal on tasuta loetav ning tasahilju ja järjepidevalt täieneb. Autor osundab, et „kõik (elus ja elutu) on kõigega mõjusas põhjuslikus […]