1. Avaleht
  2. Tag "Sõnaväega perevägivalla vastu"

Perevägivallavastasele petitsioonile andsid allkirja rohkem kui 3000 inimest

Täna andsid mittetulundusühingud Eluliin ja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) riigikogu esimehele üle kampaania „Sõnaväega perevägivalla vastu“ raames algatatud petitsiooni, milles tehakse riigikogule ettepanek luua terviklik perevägivallavastane riiklik strateegia. Petitsioon, millele andsid allkirja rohkem kui 3000 inimest, rõhutab, et vägivallategude ennetamiseks ja ohvrite kaitsmiseks on vaja tegeleda vägivalla toimepanijatega ning süsteemselt arendada vägivallast loobumise teenuseid, […]