Avaleht Eesti elu

Eesti elu

Sisekaitseakadeemias toimunud kevadisel teenistuskoerte ümarlauakohtumisel käsitleti olulisemate teemadena teenistuskoerte pensionile jäämise põhimõtteid, koerajuhtidekutse väljatöötamise vajalikkust, 2019. aastal toimuvate võistluste korraldust ja mitmeid teisi olulisi teemasid. „Ühine seisukoht oli, et pensionile jäämine tuleb siduda teenistuskoera vanuse ja tervisliku seisukorraga, tehes vajadusel veterinaarse läbivaatuse, töömotivatsiooniga, atesteerimistulemustega ja uue teenistuskoerakutsika võtmisega. Samuti pooldati pensionile mineva teenistuskoera toidu ja […]

Kredex alustab 6. mail madala sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle 3 miljoni euro. Võimalus elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ja kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust saavad pered, kellel puudub eluase või […]

Riigikantselei ja rahandusministeerium kutsuvad kõiki Eesti inimesi osalema riigi pikaajalise strateegia loomises ja täitma lühikest küsimustikku: millises Eestis soovid aastal 2035 elada? „Loodav strateegia „Eesti 2035“ annab Eesti tulevikule raami. Selle koostamise käigus kokkulepitud riigi strateegilistest sihtidest ning olulisematest pikaajalistest reformidest ja investeeringutest sõltub Eesti järgmise kümnendi areng,“ ütles riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago. Arvamuskorje käigus […]

Eesti Külaliikumise Kodukant algatatud õueraamatukogu ehitamise idee tänavusel Teeme Ära talgupäeval 4. mail on leidnud viljaka pinnase: rohkem kui 70 paigas üle Eesti plaanib kogukond talgutöödesse ka õueraamatukogu loomisega seotud töid. Õueraamatukogu loomise aluseks on soov lugemisvara, mis kodus ehk tihedat kasutamist ei leia, kogukonnaga jagada, luues selleks spetsiaalse kapi, kuhu igaüks raamatuid tuua, samuti […]

Anname au ja avaldame kaitseväe juhataja pöördumise veteranidele! Austatud veteranid. Täna tähistame seitsmendat korda veteranipäeva, millega avaldab Eesti ühiskond lugupidamist Teile. Teile veteranid, kes Te olete Eesti riigi huvidest eest seisnud kaugel kodust, relvaga ja tihti surmaga silmitsi. Paljud Teist mitmeid kordi. Ühest küljest kuulub see kaitseväelase ameti juurde. Ustavus ja vaprus on väärtused, mis […]

Stroomi keskuse kõrval Kari 13 kinnistu aial avati improviseeritud lastejoonistuste näituse. Joonistuste autoriteks on Kopli Noortemaja kasvandikud ja Põhja-Tallinna koolide õpilased, kes kujundasid paberil oma unistuste huvikooli. Uus koolihoone kerkib juba lähiaastatel siia samasse – endise Ranniku gümnaasiumi kinnistule. Kopli Noortemaja kuulutas välja joonistuskonkurssi „Minu unistuste huvikool“, et näha, milline võiks olla uus loodav huvikool linnaosa […]

Alates 1982. aastast tähistatakse aprillikuu lõpus – 29. aprillil – üle maailma rahvusvahelist tantsupäeva. Tantsupäeva tähistamine aitab suuremale hulgale inimestele märku anda, et tantsukogemus on omaette väärtus ja selle kunstialaga alustada ei ole mitte kunagi hilja. Rahvusvaheline tantsupäev aitab tuua tantsukunsti igale inimesele lähemale ja annab kõigile huvilistele võimaluse tantsimisest või tantsusündmusest osa saada. Eesti […]

Neljapäeval, 25. aprillil algavad Tartus 18. Supilinna päevad. Seekordne kevadpidu kannab laulupeo juubelist inspireerituna alapealkirja „Supilinna hääled“. „Supilinnas on hääli palju: kõik meie inimesed, loomad, loodushääled, aga ka supilinlaste hääled linnaosa eest seismisel või avalikes aruteludes osalemisel või ka meie ajaleht Supilinna Tirin,“ selgitab Supilinna seltsi juht Kristiina Praakli. Linnaosapäevad algavad neljapäeval koristustalgutega. Reedel toimuvad […]

Eesti Vabaõhumuuseum kutsub 1. mail suurele kevadlaadale. Ürituse koordinaatori Mirey Ulmi sõnul on selle aasta kevadlaat üheaegselt pidulik ja argine. „Tutvustame vana kalendri värvikat ülestõusmispühade kombestikku õpitubade ja kaunite kontsertesitlustega. Samal ajal, kui Setumaal ja Peipsiveerel peetakse pühi, on aga kõikjal üle Eesti käimas vilkad kevadtööd ning neistki saab muuseumiõuedel osa,“ sõnas Ulm. Külavainul saab […]