1. Avaleht
  2. Tag "Utilitas"

Riik toetab Utilitase rohevesiniku tervikahela rajamist 5 miljoni euroga

KIK ja majandusministeerium toetavad Utilitase rohevesiniku tervikahela rajamist 5 miljoni euroga. Toetuse abil rajab Utilitas koos partneri UG Investmentsiga Tallinnasse rohevesiniku tootmisüksuse, tarnetaristu ja rohevesinikku tarbiva taksopargi. 2024. aasta lõpuks elluviidava projekti tulemusena väheneb iga-aastane kasvuhoonegaaside heitkogus üle 1000 tonni CO2 ekvivalenti. Rohevesiniku aastane tootmismaht, mida hakatakse kasutama ühistranspordis, on üle 30 tonni. Majandus- ja […]