Avaleht Keskkond

Keskkond

Linnavolikogu kiitis heaks Tallinna osalemise juhtpartnerina rahvusvahelises projektis, mis erinevate kohaliku tasandi kogemuste ja heade praktikate jagamise kaudu arendab Euroopa linnade võimalusi ellu viia kestliku arengu eesmärke. Projekti „Kestliku arengu eesmärkide elluviimine linnades – SDGs in Cities“ juhtpartneri roll annab Tallinna linnale ainulaadse võimaluse tutvustada Tallinna arengustrateegiat ja rohepöördetegevusi kestliku arengu võtmes kõrgel rahvusvahelisel tasemel. […]

Vastanutest 94% nõustus väitega, et aiandusega tegelemine pakub pandeemiapiirangute ajal vaheldust ja maandab vaimset pinget, selgus Eesti Aiandusliidu tellitud üle-eestilisest küsitlusest. Vastajad pidasid pandeemiapiirangute ajal aiandusega tegelemist oluliseks, kuna see: annab põhjust kodus ja värskes õhus olla (59%); pakub võimalust füüsiliseks tegevuseks (54%); mõjub teraapiliselt ja aitab pingeid maandada (51%); võimaldab oma tarbeks saadusi kasvatada […]

Tartu linnavalitsus jagab peagi eramute ja väikeste kortermajade elanikele välja 600 kiirkompostrit köögijäätmetest mulla tegemiseks. “Soovime vähendada biolagunevate jäätmete osakaalu segaolmejäätmetes ja edendada biojäätmete taaskasutust. Oluline on seegi, et biojäätmete elamute juures komposteerimine vähendab vajadust jäätmeid ühest kohast teise transportida,” ütles abilinnapea Raimond Tamm. Kompostrid jagatakse eramute ja kuni nelja korteriga majade elanikele tasuta kasutamiseks […]

Riigikogu keskkonnakomisjoni tänasel arutelul ohtlike ja kahjulike ainete käitlemise korra üle Eesti merealal peeti vajalikuks selgelt piiritleda nimetatud tegevuse kohta käivad tingimused ja reeglid, et oleks tagatud keskkonnakaitse. Keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender märkis, et ohtlike ja kahjulike ainete käitlemiseks konkreetsete ankrualade määramine aitab välistada hiljem selliste ainete laevalt laevale laadimise kaitsealade ja hoiualade lähistel, et vältida nende […]

Algas reklaamikonkurss „Veendumus“, mille käigus hakkavad 6.-12. klasside õpilased looma reklaame, et veenda oma vanemaid, sõpru ja teisi õpilasi selles, et kraanivee joomisega saab teha heateo nii keskkonnale, oma tervisele kui ka rahakotile. „Tänased koolinoored on väga keskkonnateadlikud ja soovivad teha targemaid tarbimisotsuseid. Neid mõjutavad Greta Thunberg ja liikumine „Fridays for Future“. Suur hulk õpilastest […]

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse raport puitbiomassi kasutamisest Euroopa Liidu energiatootmiseks kutsub tunnistama puidupõhise bioenergia olulist rolli kliimamuutuste leevendamisel ja annab teadusliku põhjenduse erinevate taastuvate energiaallikate kasutamiseks. Eesti Maaülikooli metsatööstuse professori Peeter Muiste sõnul on puidul oluline roll Eestis nii soojuse kui ka elektri tootmisel. “Puidust biomassi põletamine koostootmisjaamades annab muu hulgas olulise panuse ka Eesti […]

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas haridusasutustele toetuse, et pakkuda lasteaedadele ja põhikoolidele võimalust osaleda loodus- ja keskkonnahariduskeskuste õppeprogrammides. Lasteaialapsed ja põhikooliõpilased saavad loodusteadmisi koguda ja kinnistada 2021/2022 õppeaastal. Taotluste esitamise tähtaeg on 3. mai. Keskkonnaminister Tõnis Mölderi sõnul tuleb lastes juba varakult äratada huvi looduse vastu. „Looduse tundmine võimaldab inimesel sügavamalt aru saada maailmast ja selle toimimisest. […]

Kevadiste aiatööde ajal hakkab Eesti Loomakaitse Seltsile laekuma aina enam teateid koduhoovi elama kolinud loomade kohta. Soovimatutest asukatest lahti saamiseks on mitmeid loomasõbralikke viise. Kahjuks kipuvad inimesed soovimatutest asukatest lahti saamiseks minema kergema vastupanu teed ehk kasutama mürki või lõkse, mis aga loomadele võivad tekitada piinu. „Inimesed suhtuvad aeda elama kolinud loomadesse tihti kui vaenlastesse, […]

Tallinn osaleb rohelise kaardi värskenduse projektiga üleilmsel linnapeade innovatsiooniväljakutsel, mida korraldab endise New Yorgi linnapea Michael Bloombergi asutatud sihtasutus Bloomberg Philanthropies. Tallinna linna võistlusidee on laiendada rohelise kaardi võimalusi ja ühtlasi toetada sellega linna puhtamat õhku ja kliimaneutraalsuse saavutamist, tutvustades linlastele nende tekitatud süsinikujalajälge. „Hiljutised uuringud on näidanud, et linna ühistranspordi kasutamine on langustrendis ja […]

Muusik ja näitleja Hanna Martinson on juba üle nädala püüdnud toimetada nii, et ta elaks võimalikult pakendivaba elu ja tarbiks pakendeid targalt. Hanna saab Facebooki-grupis “Tarbime targalt” esitatud väljakutsega hästi hakkama, kuid tema hing valutab selle pärast, et enam ei saa kindel olla selles, kas sorteeritud prügi ikka jõuab õigesse kohta. Hanna on juba maast […]