Avaleht Keskkond

Keskkond

Keskkonnaamet vastas kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) väitele, et keskkonnaamet on asunud kaitstavaid alasid massiliselt kaitse alt välja arvama ja piiranguid leebemaks muutma. Keskkonnaminister viib valitsusse kinnitamiseks uuendatud ja ajakohastatud kaitse-eeskirju juba mitmendat aastat. Need muudatused ei põhine keskkonnaministeeriumi kõhutundel, vaid ekspertide analüüsidel ja ettepanekutel. Mitmete kaitsealade kaitsekordi ei ole jõutud Eesti riigi taasiseseisvumise jooksul […]

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse juhataja Lauri Tammiste leidis visioonikonverentsil „Keskkonnateadlik Tallinn – eesmärk, mitte loosung“ peetud ettekandes, et Eesti kliimaneutraalsus aastaks 2050 on täiesti saavutatav eesmärk. Kliimaneutraalsus on olukord, kus õhku ei paisata rohkem kasvuhoonegaase kui ökosüsteem parasjagu siduda jõuab. Tammiste hinnangul peab selle saavutamiseks olema järgneval kümnel aastal kolm võtmefookust: energiatõhusus kõikides sektorites; energiakandjad […]

Fotografiska Tallinna talvine avanäitus Mandy Barkeri “Mere leiud” (“Sea of Artifacts”) valutab südant keskkonna seisundi pärast ja juhib inimeste tähelepanu, kuidas plast hävitab loodust meie ümber. Hinnanguliselt jõuab igal aastal merre enam kui kaheksa miljonit tonni plasti. Veest võib leida riideid ja kotte, mänguasju ja mööbliesemeid, millest raskemad vajuvad merepõhja, kergemad aga jäävad pinnale hulpima. […]

Tartu loodusmajas toimub homme, 8. novembril algusega kell 15 rohelise kooli tutvustusüritus. Oodatud on eelkõige kõik koolide ja lasteaedade esindajaid, kes sooviksid programmist rohkem teada saada. Tutvustusüritusel räägitakse sellest, mida roheliseks kooliks olemine tähendab, milline näeb välja programmiga liitunute igapäevaelu ja kuidas ikkagi tuua keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse süsteemselt ja terviklikult. Tartu loodusmaja […]

Sel sügisel saavad Tallinna elanikud taas ohtlikke jäätmeid tasuta ära anda. Ohtlike jäätmete kogumisring toimub 9. ja 10. novembril ning 16. ja 17. novembril. 9.novembril kogutakse ohtlikke jäätmeid Mustamäel ja Põhja-Tallinnas, 10. novembril Lasnamäel ja Pirital, 16. novembril Kristiines ja Haaberstis ning 17. novembril Kesklinnas ja Nõmmel. Ära saab anda järgmisi ohtlikke jäätmeid: pliiakusid, patareisid […]

Külmlaod, toiduainetööstused, piimafarmid, laevad ja toidupoed, kes kasutavad jahutus- ja külmutusseadmeid, peavad hakkama alates 1. jaanuarist 2020 vähendama suure kliimamõjuga külmaainete kasutamist. Seni jahutus- ja külmutusseadmetes kasutusel olevate F-gaaside mõju kliimale on tuhandeid kordi suurem kui süsihappegaasil. Järgmisest aastast ei ole tehasepuhtusega suure kliimamõjuga F-gaaside (nt R-404A, R-507, R422) hoolduse käigus olemasolevatesse külmaseadmetesse lisamine üldjuhul […]

AS Tallinna Lennujaam liitus ACA programmiga ning pälvis esimese taseme rahvusvahelise süsiniku akrediteerimise sertifikaadi, mis on kinnitus sellest, et lennujaam on võtnud eesmärgiks liikuda kliimaneutraalse majandamise suunas. ACA ehk Airport Carbon Accreditation on sõltumatu süsiniku akrediteerimise programm lennujaamadele, mis jälgib lennujaamade jõupingutusi ning juhendab neid süsinikdioksiidi heitkoguste hindamisel ja vähendamisel. Esimese taseme akrediteering tähistab süsiniku […]

RMK Põlula kalakasvatustalitus asustas oktoobrikuu alguses Põhja-Eesti jõgedesse ning Pärnu jõkke kokku üle 212 000 lõhe, siia ja tuura noorkala. Lõheasurkondade taastamise eesmärgil asustati Põlulast tänavu sügisel Valgejõkke 6400 ja Pärnu jõkke 6300 kahesuvist noorkala keskmise kaaluga 66,4 grammi. Aasta nooremaid, ühesuviseid lõhe noorkalu keskmise kaaluga 5,8 grammi asustati kokku 164 300 isendit, neist Liivi lahe […]

Eile teisaldati Mustamäel taas romuautosid. „Romusõiduk on sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab linna esteetilist väljanägemist või rikub linna puhtust ja heakorda,“ väidab Tallinna linna heakorra eeskirja § 2 lg 9. Seega ei ole mitte iga seisma jäänud sõiduk, millel rehvid tühjad, veel romu. […]