Avaleht Eesti elu 10. septembrini saab esitada ideid Tartu kaasava eelarve raha kasutamiseks
10. septembrini saab esitada ideid Tartu kaasava eelarve raha kasutamiseks

10. septembrini saab esitada ideid Tartu kaasava eelarve raha kasutamiseks

Veel kaks päeva on võimalik esitada ideid, kuidas kasutada Tartu linna 2014. aasta eelarvesse kavandatud 140 000 eurot. Ideid oodatakse kuni 10. septembri kalendripäeva lõpuni veebilehel www.tartu.ee/kaasaveelarve. Kahe ja poole nädalaga on Tartu kodulehele sisestatud 91 ideed ja arvamusavaldust.

Tartu linnapea Urmas Kruuse hinnangul on kaasava eelarve pilootprojekt alanud edukalt ja esitatud on palju huvitavaid ja vajalikke ideid. “Kõik ideed ja mõtted, mis esitatakse, vaatab ekspertkomisjon üle ja aitab ideed ka vajadusel lihvida. Kuigi otsuse, mis kaasava eelarve rahaga täpselt teha, teeb rahvas, pole siiski välistatud, et leiame sealt nimekirjas nii mõnegi mõtte, mida järgmistel aastatel täiendavalt ellu viia,” lisas Kruuse.

Kaasava eelarve ideid saavad esitada kõik, kellele Tartu hea käekäik korda läheb – nii eraisikud kui ka organisatsioonid. Kaasava eelarve abil elluviidav idee peab kvalifitseeruma eelarve mõttes investeerimistegevuseks ning olema eeldatava maksumusega kuni 140 000 eurot.

Kõiki esitatud ideid hindavad ja analüüsivad vastava valdkonna spetsialistid ja eksperdid, sisult sarnased ideed koondatakse ning iga idee kohta koostatakse hinnang selle realiseeritavuse ja eeldatava maksumuse kohta.

Novembris tutvustatakse ideid Tartu kodulehel ja korraldatakse ideede tutvustusüritus. Samuti toimub novembris rahvahääletus, kuhu suunatakse kõik ideed, mis on realiseeritavad ja mahuvad eelarve piiresse. Hääletada saab iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linn. Hääletuse tulemusel reastatakse ideed vastavalt küsitlusel saadud häälte arvule alustades enim hääli saanud ideest. Realiseerimisele kuuluvad üks või mitu ideed, mis lähtuvalt idee eeldatavast maksumusest mahuvad piirsumma 140 000 euro sisse.

Otsuse kinnitab volikogu koos eelarve vastuvõtmisega detsembris. Võitnud idee realiseerib Tartu linn 2014. aastal.

Kaasavat eelarvet hakati Tartus kavandama juba 2012. aastal, kui e-Riigi Akadeemia sel teemal seminari korraldas. Selle aasta veebruaris moodustas linnavalitsus töörühma, kuhu kuulusid lisaks linnajuhtidele ja ametnikele ka kõigi volikogu fraktsioonide esindajad. Töörühm töötas e-Riigi Akadeemia juhtimisel kaasava eelarve protsessi metoodika Tartu linna jaoks. Tartu alustas kaasava eelarve protsessiga esimese Eesti linnana.
Tartu linnavalitsust nõustab kaasava eelarve ettevalmistamisel ja läbiviimisel e-Riigi Akadeemia.

Lisainfot leiad SIIT!

VAATA KA VIDEOT!