Avaleht Haridus

Haridus

 5. juunil kell 15 toimub Lillepaviljonis pidulik vastuvõtt pealinna parimatele abiturientidele, kus noori tänavad ja tunnustavad linnapea Mihhail Kõlvart, abilinnapea Vadim Belobrovtsev ja haridusameti juhataja Andres Pajula. Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on parimate gümnaasiumilõpetajate kutsumine Tallinna vastuvõtule saanud heaks tavaks, mis toimub igal kevadel enne lõpuaktusi. „Sellega soovib linn tunnustada noorte püüdlusi ja nende silmapaistvaid […]

Varasuviselt kirju erialavaliku seas paistab õpetajaamet silma võimalustega kujundada tulevikus nii enda kui ka väga paljude noorte eluteed. Noor ja inspireeriv Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpetaja Eerik Säre toob välja kümme põhjust, miks tema on valinud õpetajakutse ja soovitab seda ka teistele. Säre tõdeb, et õpetajaametiga kaasnev vastutus ja oluline roll noorte elu kujundamisel tekitab sageli […]

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituut avas pidulikult asjade interneti ja robootikalabori, mida hakatakse kutsuma Digipajaks. “Eestis on tänase seisuga puudu umbes 300 kvalifitseeritud informaatikaõpetajat ja seda eeldusel, et informaatika jääb ainult valikaineks. Võrdluseks: pedagoogilise ja ainealase informaatika õpetajaid on Eesti haridusasutustes täna kõigest 50 ringis,” selgitas instituudi direktor Peeter Normak. Digipajas on loodud võimalused informaatikaõpetaja eriala […]

Tallinna linnavalitsuse istungil kinnitati Merivälja lasteaia uueks direktoriks Kristiine Juuse. Juuse leiab, et lasteaias on kesksel kohal laps, kellest lähtudes tuleb korraldada õppe- ja kasvatustegevust, mille kvaliteet on tagatud ainult tänu pädevatele pedagoogidele, kaasaegsele õppekavale ja ka õpikeskkonnale. “Lasteaed peab olema avatud ja paindlik ning suutma reageerida ühiskonna ja indiviidi muutuvale nõudlusele. Hea haridusasutuse aluseks […]

Aasta kool 2019 on Viljandi Gümnaasium, mille kandidatuur kogus žürii ja rahvahääletuse ühistulemusel kõige enam punkte. Viljandi Gümnaasiumile järgnesid Võru Gümnaasium ja Elva Gümnaasium. Võidukarika üleandmisel tunnustas haridus- ja teadusminister Mailis Reps kõiki koole, kes konkursist osa võtsid. „Sellel konkursil on tähelepanuväärne just õpilaste initsiatiiv oma kooli esile tõstmisel,“ kommenteeris minister. „Õppida ja õpetada on hea […]

1. juunil avatakse pidulikult Mart Reiniku kooli kahe maja vahelisel alal uus avalikku kasutusse jääv spordi- ja mänguväljak. Koolihoovi rajatud väljak pakub sportimisvõimalusi nii korvpalliplatsil kui ka lauatennise välilaudadel. Lisaks on mänguplatsil väiksematele lastele mõeldud kiiged, turnimisatraktsioon ja batuudid. Hoovi uued pinnavormid ja välimööbel loovad õuest paljude võimalustega keskkonna, kus igaüks saab oma mängu ise […]

Tallinna Linnavolikogus läbis täna esimese lugemise linna 2019. aasta lisaeelarve, millega kasvavad näiteks munitsipaallasteaedade ja huvikoolide õpetajate palkade alammäärad ning Tallinna Kiirabi saab 4 uut reanimobiili. „Peamine rõõmusõnum kõlab kindlasti pedagoogidele – 1. septembrist tõuseb munitsipaallasteaedade ja huvikoolide õpetajate palga alammäär 1250 euroni,“ sõnas Tallinna Linnavolikogu esimees Tiit Terik. „Palgatõus puudutab ka Tallinna kiirabitöötajaid, sest lisaeelarvest […]

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule määruse eelnõu, millega kehtestatakse erahuvikooli toetuse andmise kord, mille eesmärk on toetada erahuvikoolide tegevust, et tagada lastele ja noortele vanuses 7–19 eluaastat mitmekülgne huviharidus. Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on Tallinna linn alati tunnustanud ja väärtustanud laste ja noorte huvitegevust, sest hea ja põnev huviharidus on lapse elus niisama oluline kui hea […]

Täna sõlmivad Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Haapsalu Kutsehariduskeskus koostöölepingu, et edendada kutseõpet Eestis parimal võimalikul viisil. Uue koostöölepingu eesmärk on on ristkasutada koolide kompetentse ja üheskoos edendada kutseõpet. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseosakonna juhataja ja elukestva õppe keskuse õppejõud-lektori Piret Tamme sõnul on koostöölepe oluline panus kutseõppe taseme parandamisse kogu Eestis: „Pannes kokku kahe õppeasutuse teadmised […]

Sel kevadel lõpetavad lasteaia esimesed kahesuunalise keelekümbluse alusel õppinud lapsed. Pärnu lasteaias Trall lõpetas eesti-vene õppekeelega kahesuunalise keelekümbluse rühma 17 tublit last. Tartu lasteaias Mõmmik saadetakse täna kooliteele 10 kahesuunalise keelekümbluse rühma last. Kahesuunaline keelekümblus toimub rühmas, kus on võrdselt eesti ja vene kodukeelega lapsi. Pool päeva toimuvad ühe õpetajaga õppe- ja kasvatustegevused eesti keeles […]