Avaleht Haridus

Haridus

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi kõrghariduse esimesel astmel õppima asumiseks kasutas seda võimalust 190, teisel 165 ja kolmandal kuus õppurit. Loodus- ja terviseteaduste instituudi (LTI) bakalaureuseastme õppekavadele on õppima tulijaid 190 (avaldusi laekus 1052), neist üle poolte asuvad õppima kehakultuuri (51) või psühholoogia (40) erialadele. Rekreatsioonikorralduse erialale on tulemas 25 õppurit. Loodusteadustega seotud erialadele […]

Sinise majanduse visionäär, 200 sotsiaalselt ja ökoloogiliselt jätkusuutlikku ettevõtet käivitanud innovaator Gunter Pauli viib 22.–24. juulil Lilleoru õppekeskuses läbi koolituse õpetajatele, lapsevanematele, haridusuuendajatele ja kõigile teistele, kes tegelevad oma töös laste ja noortega. Sageli ei teata, et üle maailma enam kui 3 miljonit töökohta loonud globaalne ettevõtja ja teadlane pühendab poole oma ajast tööle laste […]

15. juulil lõppes Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) õppima tulemise kinnitamine. Hetkeseisuga soovib TalTechis I ja II astmes oma haridusteed jätkata kokku 2447 inimest. TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll rääkis, et tehnikaülikool on aasta-aastalt tõstnud oma vastuvõtulävendeid. „Tallinna Tehnikaülikooli on kõrgete vastuvõtutingimuste tõttu väga raske sisse saada,“ rõhutas Voll ning selgitas, et õppekoht pakuti kõigile, kes lävendi ületasid. „Meie jaoks […]

Täna said Tartu Ülikooli vastuvõtuotsuse teada 2850 inimest, kes kandideerisid kõrghariduse esimesse astmesse eestikeelse õppekava alusel õppima asumiseks. Neil tuleb hiljemalt 17. juulil kinnitada, et nad asuvad õppima. Seejärel vabanenud õppekohad täidetakse jooksvalt 19. augustini ja vastuvõtuotsuse saanul tuleb õppima tulek kinnitada samuti kahe päeva jooksul. Juba varem on lävendipõhiselt õppekoha taganud 1384 inimest. Sealhulgas […]

Graanul Investi gruppi kuuluv Valga Puu ja Eesti Maaülikool allkirjastasid 15. juulil kümneaastase koostööleppe, millega asub Valga Puu toetama lehtpuupuistute selektsiooni ja majandamise teadusprojekti. Maaülikooli metsakasvatuse ja metsaökoloogia professori Hardi Tulluse juhitav töörühm on juba aastaid teinud katseid kiirekasvuliste lehtpuudega Eesti kliima- ja mullatingimustes. Teadustöö tulemusel on metsateadlastel välja pakkuda pikaajalised katsetulemused arukase, hübriidhaava ja […]

Täna osaleb minister Mailis Reps esmakordselt G7 haridusministrite tippkohtumisel, mille peamised teemad on võrdne ligipääs haridusele, võitlus koolikiusamisega ning alushariduse ja õpetajaametiga seonduvad väljakutsed. Tegemist on esimese korraga, kui Eesti G7 kohtumisest osa võtab. „Esimest korda G7 kohtumisele kutsutud Eestile on see suureks tunnustuseks ja kinnituseks, et meie haridussüsteem on maailmale eeskujuks,“ sõnas Reps. Prantsusmaa […]

Tänavu esitati Sisekaitseakadeemia erialadele kokku 813 sisseastumisavaldust. Üldkokkuvõttes laekus avaldusi võrreldes eelmise aastaga 25 võrra rohkem. Sisekaitseakadeemiasse sisseastujad on peaasjalikult sajandivahetusel sündinud noored ning arvestades, et demograafilise kõvera järgi on nende arv rahvastikust väga väike, jääb akadeemia noorte huvi ja konkursi numbritega igati rahule. „Meil on hea meel, et akadeemiasse on kandideerinud ka väga heade […]

Tartu linnas asuvaid noortekeskusi saab külastada terve suvevaheaja. Noortekeskustes pakutakse võimalust hoogsaks tegevuseks või rahulikuks ajaveetmiseks nii sise- kui ka välitingimustes. Keskuste lahtiolekuajad: Anne noortekeskus (Uus 56) on avatud E-R kell 12.00-18.00 (v.a 15.-21.07.) Aparaadi noortekeskus (Kastani 42) on avatud T-N kell 12-18, R kell 12-19, L kell 12-17 (v.a 22.-28.07.) Ilmatsalu noortekeskus (Järve tee […]

CV Keskus küsis enam kui 2500 töövõtjalt, missuguse kooli vilistlased leiavad kiirelt sobiva töökoha. Eelmise aasta võitja Taltechi Eesti Infotehnoloogia Kolledž säilitas koha küll esiviisikus, kuid loovutas esikoha Tartu Tervishoiu Kõrgkoolile. Teise koha haaras taas Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. Nii Tartu kui ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolide vilistlastest 93% kinnitasid, et nad leidsid sobiva töö hiljemalt paari […]

Kuni 28. oktoobrini on avatud taotlusvoor digitaalse õppevara arendamiseks ja haridusasutustele tasuta kättesaadavaks tegemiseks. „Digiõpikute ja e-kursuste kasutamine on meie koolides juba tavapäraseks saanud. Paljud õpetajad ja õpilased igatsevad aga uudsemaid tehnoloogilisi rakendusi, mis aitavad omandada tulevikuoskusi efektiivsel viisil. Nutikad infotehnoloogilised lahendused aitavad kaasa senisest enam ennast juhtiva õppija kujundamisele,“ rõhutab haridusministeeriumi e-teenuste osakonna asejuhataja […]