Avaleht Haridus

Haridus

Haridus- ja Teadusministeerium jagas õpetajale, lapsevanemale ja noorsootöötajale 25. märtsil 10 soovitust, kuidas rääkida noortega koroonaviiruse ohtlikkusest.  Heade uudiste portaal avaldab soovitused. Uuri, mida noored viiruse kohta juba teavad. Lase neil rääkida mõtetest ning tunnetest, mis sellega seoses tekivad, täpsusta vajadusel fakte ja korrigeeri riskide kohta käivaid väärarvamusi. Paku juurde informatsiooni, selgita, kust sinu info […]

HITSA pakub õpetajatele kiirkoolitusi e-õpet toetavate keskkondade ja tööriistade tutvustuseks. Samuti kutsutakse osalema veebiseminaridel, kus aineõpetajad ja haridustehnoloogid annavad nõu, kuidas korraldada õppetööd distantsõppes. HITSA uued kiirkoolitused algajatele “Google Classroom selgeks nädalaga” ja “Moodle kursus nädalaga” tutvustavad nende populaarsete e-õppe keskkondade võimalusi ning õpetajad saavad praktiliselt selgeks, kuidas keskkondi õppetöös kasutada. Google Classroom on lihtne ja mugav õpihaldussüsteem. […]

Haridussüsteemi edasiarendamiseks ja kiirete muudatustega kohanemiseks tuleb viia Eesti koolide õppetöö tervikuna üle mõnele maailma juhtivatest virtuaalõppeplatvormidest (LMS ehk Learning Management System). Estonian Business Schooli (EBS) kantsleri Mart Habakuke hinnangul oleksid Eesti koolid nii eriolukordadeks paremini valmistunud, aga see lihtsustaks ka tavaolukorras parimate praktikate jagamist õpetajate ja koolide vahel ning looks õppurite juurdepääsu kiiresti uuenevatele virtuaalõppe lahendustele: […]

Vabariigi Valitsus otsustas, et alates sellest aastast määratakse riiklik hariduspreemia lisaks senistele kategooriatele ka huvihariduse õpetajale ja senise ühe asemel antakse välja kuni kolm haridustöötaja elutööpreemiat. Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on Eesti haridustöötajad praegu rohkem kui kunagi varem maailmas eeskujuks ja väärivad suuremat tunnustamist. „Eriolukorras ja distantsõppe tingimustes on eriti oluline tunnustada haridustöötajaid, kes on […]

Riigikogu liige Katri Raik uuris tänases infotunnis haridus- ja teadusminister Mailis Repsilt distantsõppe rakendamise ja sellealase nõustamise ning riigi- ja sisseastumiseksamite toimumise kohta. Ministri sõnul on olnud esimesed poolteist nädalat kaugõpet enamikule koolidele sellises ulatuses väga uudne, kuid olukorraga on hästi kohanetud. Samas leiab ta, et veebipõhiste ülesannete puhul on vaja leida hea tasakaal. „Väiksematele […]

Integratsiooni Sihtasutus kutsub eesti emakeelega või eesti keelt vabalt valdavaid inimesi registreeruma vabatahtlikuks mentoriks, et aidata eesti keelt õppivatel inimestel kõnekeelt harjutada nendega e-kanalite kaudu vesteldes. „Eriolukorra tõttu on meie eesti keele majades kontakttunnid peatatud ja keele praktiseerimiseks mõeldud regulaarseid üritusi hetkel ei toimu. Tunnid toimuvad küll e-kanalite kaudu ning õppijad saavad õpetajatelt koduülesandeid, kuid […]

Täna, 25 märtsil kell 14.30–16.00 toimub Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) veebiseminar „10 kodust koolipäeva – õpitud peatükid”, et vaadata tagasi möödunud kümnele päevale distantsõppes, toetada hariduskogukonda ning anda innustust ja ideid distantsõppega edasiliikumiseks eelkõige õpetajatele ja koolijuhtidele, aga ka lapsi koduõppes toetavatele lapsevanematele. Vaata seminari otseülekannet!   Kuidas esimesed kümme koduõppepäeva läinud on, sellest räägivad vestlusringis […]

Tarkvarateaduse instituudi doktorant Priit Järv kaitses täna hommikul oma doktoritöö “Geomärgistega fotode kaevandamine reisisoovitusteks” online-is, st kõik kaitsmise osalised – doktorant, juhendaja, oponendid ja kõik teised viibisid füüsiliselt eraldi, kuid virtuaalselt koos. Priit Järv leidis oma doktoritöös, et reisisoovitussüsteemid aitavad kasutajatel planeerida reise sihtkohtadesse, mida kasutajad ise piisavalt ei tunne. Erinevalt veebipoodidest ja interneti vahendusel […]

Eesti esimene e-õppe nädal on läbi. Möödas on ka algne ärevus, välja hakkab kujunema õppimis- ja õpetamissüsteem, tunniplaanile saab ring peale. Millised on uue koolikorra väljakutsed ja plussid, kirjutab 4 Eesti üldhariduskooli õpetajat. Õpilased õpivad päriselt arvutiga töötama Pärnu Tammsaare kooli inglise keele õpetaja Karel Alliku „Mida üleminek e-koduõppele õpetab? Ma arvan, et usaldust. Õpetaja […]

Hariduse Infotehnoloogia SA kogus haridustehnoloogide abiga kokku koolide esimese nädala kogemused. Mis läks hästi ja mis tekitas probleeme? Kogemusi jagasid õpetajad üle Eesti. Heade uudiste portaal avaldab õpetajate tähelepanekud e-õppe läbiviimisel: Paindlikkust vajavad nii õpilased kui ka õpetajad: “Õpetajad peaksid olema tasakaalukad ja arvestama iga lapse erinevat võimekust, sest praegune olukord ei ole ligilähedane kooli tavaolukorrale. Ka […]