Avaleht Haridus

Haridus

Esimesed olulised karjäärialased valikud peavad noored tegema juba põhikooli lõpus ning selleks, et nad saaksid seda teha teadlikult, tuleb kasuks eelnev kokkupuude töömaailmaga ja tutvumine erinevate ametitega. Noorte teadlikkuse tõstmiseks toimub sellel nädalal 17.−21. veebruaril algatus „Tööle kaasa!“, mille raames avavad Eesti tööandjad vähemalt üheks päevaks uksed oma töötajate 1.−9. klassis õppivatele lastele loomaks neile koostöös […]

Haridusprogramm „Liikuma kutsuv kool“ laieneb tänavu taas, nii et see hõlmab juba 110 kooli üle Eesti. Spordi-, tervise- ja haridusvaldkonnas korduvalt tunnustust pälvinud programmiga on seni püütud suurendada õpilaste liikumisvõimalusi kooli- ja vahetundides. Sel aastal võetakse luubi alla õpetajate liikumisrõõm ja heaolu. 2016. aastal alguse saanud programmi abil otsitakse võimalusi suurendada õpilaste liikumisaktiivsust, vähendada istumisaega […]

Sooja talve ära kasutades taaselustati Valga põhikooli terviseedenduse õpikogukonna eestvedamisel Paju lahingu 101. aastapäeva sündmustele mõeldes talvine matkapäev, mis sedakorda kandis nime Maru Paju. Sarnane matk on toimunud ka varasemalt, kuid seekord pandi rõhku ainetevahelisele lõimingule ja klassisisesele koostööle. 5. klasside päeva aitas sisustada Valga muuseum, kust loengu järel liiguti mööda ajalooliselt olulisi kohti linnas. […]

Haridusministeeriumis valmis täienduskoolituse riiklik koolitustellimus 2020. aastaks, mis toob 7300 inimeseni 599 tasuta kursust. Ministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidaku sõnul täituvad tasuta kursused igal aastal väga kiiresti: „Kursustel osalemine on populaarne, mis näitab, et inimesed mõistavad elukestva õppimise olulisust järjest rohkem. Huvi korral tasub kiiresti tutvuda terve kursuste nimekirjaga.“ Ta lisas, et katkestajatehulk on […]

11. veebruaril tähistatakse rahvusvahelist turvalise interneti päeva, mille seekordseks teemaks on „Parem internet kõigile“. Eestis on sel puhul fookuses digitehnoloogia vastutustundliku kasutamise kultuur, kus kesksel kohal lihtne meeldetuletus: “Laps teeb seda, mida laps näeb. Täiskasvanu, ole hea eeskuju ka internetis.” Tänapäeva tehnoloogia pakub erinevatele põlvkondadele lõputult võimalusi, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel. Nutiseadmes ja internetis […]

Täna anti lõputunnistus Sisekaitseakadeemia justiitskolledži kutseõppe 16 vanglaametnikule, kelle tööks on hoida vanglates korda ja aidata vangil valmistuda uueks ning ausaks eluks väljaspool vanglat. Eesti riigi ametlik poliitika on vangistust kandvate isikute arvukuse jätkuv vähendamine ja seekaudu vanglates tehtava taasühiskonnastamise töö tõhustamine. Ka akadeemia õppetöös pannakse üha enam rõhku just sellele väljaõppe osale, milles õppurid […]

10. veebruarist kuni 15. märtsini viib Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga üldhariduskoolides läbi riiklike rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlusi. Kõigil 4., 8. ja 11. klassi õpilastel ning täiskasvanute gümnaasiumite õppijatel on võimalik oma kooli ja õppimise kohta arvamust avaldada. Küsitluses on oodatud osalema ligikaudu 40000 õpilast 500 koolist üle Eesti. Innove analüüsi ja andmetöötluse valdkonnajuht Merit […]

Heateo Haridusfondi ja Tallinna Haridusameti käivitatud Haridusjuhtide Praktikaprogramm annab koolijuhtidele võimaluse suunduda ettevõtetesse praktikale, et õppida edukate ettevõtete juhtimiskogemusest ja rakendada saadud teadmisi oma koolis. Programm kestab kokku viis kuud, millest esimesed kolm veedab haridusjuht tugeva mentorluskultuuriga organisatsioonis ning viimased kaks kuud jätkub kooli naasnud haridusjuhi mentorlus. Haridusjuhid on valdavas osas kasvanud välja õpetajaskonnast ja […]

26 Eesti raamatukogus olevate Rampsu lugemiskeskuste kasutuse põhjal loetakse kõige meelsamini Andrus Kivirähki, Mika Keräneni ja Ilmar Tomuski teoseid. Samuti on noorte lugejate hulgas populaarsed Anti Saare, Kadri Hinrikuse ja Piret Raua teosed. Tõlgetest loetakse enim Timo Parvela „Ella“ ning Martin Widmarki ja Helena Willise „LasseMaia detektiivibüroo“ sarjade raamatuid. Rampsule valivad soovitusnimekirja alusel raamatud raamatukoguhoidjad […]

Saue valla laululapse konkursi eelvoorud toimuvad 27. märtsil Laagri kultuurikeskuses (10-19-aastased) ja 28. märtsil Riisiperes Nissi põhikoolis (3-9-aastased). Lõppvoor on 5. aprillil Saue Gümnaasiumi saalis. Vanuserühmad Saue valla laululapse konkursil: 3-4-aastased, 5-6-aastased, 7-9-aastased, 10-12-aastased, 13-15-aastased ja 16-18-aastased (19, kui õpib veel koolis). Igast vanuserühmast valib kolmeliikmeline žürii kuni viis lauljat, kes pääsevad lõppvooru. Eelvoorudes kohti […]