fbpx
Avaleht Haridus

Haridus

Tallink Grupp ja Tallinna Vabatahtlik Merepääste ühing sõlmisid sel kevadel koostöökokkuleppe, mille kohaselt toetab Läänemere laevandushiiglane järgnevatel aastatel vabatahtliku merepääste ja päästjate tegevusi ja arengut ühe oma kodusadama, Tallinna, piirkonnas. Kokkuleppe kohaselt toetas Tallink kevadel ühingu uue päästekaatri ostu, mis mängib olulist rolli Tallinna piirkonna mereohutuse intsidentidele reageerimisel ning ohuolukordade lahendamisel. Lisaks leppisid organisatsioonid omavahel […]

Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link andis 21. juunil üle kõrg- ja magistrihariduse diplomid ning kutseõppe lõputunnistused uutele sisejulgeolekuvaldkonna ametnikele. Alexela kontserdimajas toimunud aktusele kogunesid Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi, finantskolledži, justiitskolledži, politsei- ja piirivalvekolledži ning päästekolledži lõpetajad. Kõrgharidusõppes lõpetas 123 ning kutsehariduses 135 õppurit. Rektor Marek Link pöördus oma kõnes lõpetajate poole toetudes Sisekaitseakadeemia vapil olevale ladinakeelsele lipukirjale Verbis Aut Re – sõna […]

Tänavu suvel lõpetab Eesti koolides esimene lend põhikooliõpilasi, kes on saanud alates esimesest klassist kiusamist ennetavaid SA Kiusamisvaba Kooli väärtuskasvatustunde ning kasvanud üles süsteemse kiusuennetusprogrammi toel. Esimese KiVa lennu lõpetajad tulevad 13 Eesti koolist: Jüri Gümnaasiumist, Kalmetu Põhikoolist, Kuressaare Hariduse Koolist, Paide Hammerbecki Põhikoolist, Palupera Põhikoolist, Pärnu Rääma Põhikoolist, Tallinna Järveotsa Gümnaasiumist, Tartu Miina Härma […]

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia ja meresüsteemide instituudid otsustasid luua bakalaureuseõppekava „Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad“ esmakursuslastele erialastipendiumi, mis võimaldab tublidel tudengitel saada igal kuul ülikoolilt kokku üle 500 eurot kuus. Lisaks sellele pakuvad täiendavaid stipendiume mitmed järelkasvust huvitatud erialaettevõtted- ja ühingud. Uuendatud õppekava hakkab koolitama merekeskkonna, kliima, maapõue ja mineraalsete toormete eksperte, kelle järele on ühiskonnas […]

Haridus- ja Teadusministeerium ning Sotsiaalministeerium toetavad kuut kohalike omavalitsuste ja omavalitsusliitude arendusprojekti, mille eesmärk on ennetada noorte väljalangevust koolist. Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler Liina Põllu sõnul on toetusmeede loodud just selleks, et kohalikud omavalitsused saaksid koos haridusasutustega välja töötada süsteemsed tugiteenused noorte õppimise ja arengu toetamiseks. “Esitatud projektidest tõusid positiivselt esile kohalike omavalitsusliitude projektid, […]

Haridus- ja Teadusministeerium eraldab munitsipaal- ja eraüldhariduskoolide, lasteaedade ning -hoidude pidajatele kokku 5,1 miljonit eurot, et toetada Ukrainast saabunud sõjapõgenikest laste ja noorte haridustee jätkamise võimaldamist Eestis. Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on lisaeelarve toel Ukraina sõjapõgenikele hariduse jätkamise võimaldamine kõigis Eesti omavalitsustes võtmetähtsusega. „Oleme lubanud pakkuda Ukrainast pärit lastele ja noortele võimalust omandada haridust kõikides […]

Vabariigi President Alar Karis tõi täna Kaitseväe Akadeemia lõpuaktusel õppuritele peetud sõnavõtus välja mõtte laiemast ühiskondlikust vastutusest, mida kõik kodanikud kannavad oma riigi ees. „See, et Venemaa juhtkond otsustas alustada verist sõjategevust, on laiemalt ka Venemaa ühiskonna vastutus. Ukraina sõda ja Venemaad rõhuv režiim on õppetund sellest, et teatud poliitiliste protsesside käed taskus pealt vaatamine […]

Heateo Haridusfond toetas hiljuti algatusi, mis aitavad Ukraina lastel haridusteed jätkata ning paremini Eesti haridussüsteemi sulanduda. Seeläbi sai toetust ka haridustehnoloogia startup ALPA Kids, kelle poolt loodud digiõppemängud aitavad Ukrainast saabunud lastele eesti keele selgeks õpetada. Hetkel on võimalus ka esimesel 100 Eesti haridusasutusel, kes on võtnud vastu Ukrainast saabunud põgenikke, saada kiirema kohanemise eesmärgil […]

Alates 2022/2023. õppeaastast pakub Sisekaitseakadeemia uut võimalust õppida mikrokraadikavade järgi. Mikrokraadikava on tasemeõppe õppeainetest loodud terviklik täienduskoolituse õppekava, mille  läbimisega saab omandada uusi siseturvalisuse ja sisejulgeoleku valdkonna pädevusi või õppida juurde täiendav eriala. Mikrokraadikava läbinul on edaspidi soovi korral võimalik jätkata õppimist tasemeõppekava alusel ja jõuda kõrghariduse või magistrikraadi omandamiseni. Sisekaitseakadeemia õppeprorektor Ingrid Vetka tõdeb, […]

Vabariigi Presidendi abikaasa Sirje Karis asus Tartu Ülikooli sihtasutuse patrooniks ning osales täna sihtasutuse stipendiaatide vastuvõtul Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis. Sirje Karis meenutas patrooni väljakulutamisele järgnenud tervitussõnavõtus, et Tartu Ülikool on tema alma mater ja jäänud ka kõigi hilisemate aastakümnete jooksul talle kõige olulisemaks ülikooliks, lisaks on ta seal ise üle 20 aasta töötanud. „Ja kui […]