Avaleht Haridus

Haridus

Valminud on viipekeele õppimise e-raamat, mis on mõeldud eeskätt peredele, kes saaksid lastega viipekeeleoskust arendada ja parandada. E-raamatu „Päev lasteaias“ eesmärgiks on pakkuda õppijatele selge ja võimalikult ligipääsetav elektroonne heli- ja videofailidega varustatud pildiraamat eesti viipekeele õppimiseks. Raamatut saavad kasutada pered lastega ja ka kõik teised huvilised. Tallinna abilinnapea Betina Beškina möönis, et eesti viipekeele […]

Täna avati pidulikult täielikult renoveeritud Tallinna Saksa Gümnaasiumi hoone. Uus koolihoone koosneb kolmest korpusest, millest ühes asuvad klassitoad, teises juhtkonna, õpetajate ruumid ja käsitöö klassid, kolmandas aga võimla, ujula, aula ja söökla. Koolimaja uut ja avarat sissepääsu laiendati nii, et sellest sai valgusküllane, läbi kahe korruse avatud aatrium, kus saab vahetunnis mõnusalt lõõgastuda ja korraldada näiteks ka […]

Paide linnavalitsus plaanib järgmisel aastal tõsta ranitsatoetust, mis on mõeldud esimest korda kooli minevatele lastele. Kui praegu on ranitsatoetuse suurus 150 eurot, siis järgmisel aastal oleks see 200. Toetus tõuseb juhul, kui linnavolikogu otsuse kinnitab. “Loodame otsusega aidata paremini katta lastevanemate kulutusi koolitarvetele. Oleme arvestanud eelarvesse selleks 25 000 eurot ja loodame, et volikogu kiidab […]

Detsembri alguses toimus Eestis haridusele pühendatud rahvusvaheline tippkohtumine “Global Education Industry Summit 2019: “Data in Education”, kuhu tulid kokku maailma haridus- ja teadusministrid ning IT valdkonna tipud. Teemadeks olid tehisintellekt ja suurandmed hariduses. Microsoft kaardistas tippkohtumisele järgnenud kahepäevase koolitusprogrammi vältel peamised arengusuunad hariduses tehisintellekti ja suurandmete vaates. Valdkonna parimad analüüsisid ja jagasid kogemusi tehisintellekti kasutamisest hariduses ja sellest, […]

Kultuuriminister Tõnis Lukas andis täna, 20. detsembril üle 2019. aasta Eduard Wiiralti nimelised stipendiumid. Laureaatideks osutusid graafikaüliõpilane Maria Erikson, tekstiilikunstitudeng Maryliis Teinfeldt-Grins ja vabade kunstide tudeng Aksel Haagensen. „Eduard Wiiralt elas kahtlemata omas ajas ja temasarnast rohkem ei tule. Seda enam on stipendiume määrates huvitav avastada aegade sidet, teatud korduvuse paradoksi uuenevas elus. Tänavuste stipendiaatide […]

Täna, 20. detsembril anti Sisekaitseakadeemia päästekolledžis Väike-Maarjas üle lõputunnistus 34 uuele päästjale. Lõpetajad asuvad tööle erinevates komandodes üle Eesti. Päästjad teevad tulekahjude, uputuste, looduskatastroofide ja muude õnnetusjuhtumite korral tulekustutus- ja päästetöid ning likvideerivad õnnetuste (nt liiklusõnnetuse või naftareostuse) tagajärgi. Päästetöö on ohtlik ja usalduslikku koostööd nõudev: vale otsus või käitumine võib ohustada nii päästetöötaja enda […]

Alates tänasest saab Innovest toetust taotleda koolide ettevõtlusõppe praktilisemaks ja mitmekülgsemaks muutmiseks. Innove elukestva õppe keskuse juhi Maarja Parve sõnul on toetuse andmise eesmärk tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ning suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust. „Tegemist on selle valdkonna neljanda taotlusvooruga. Eelmistest voorudest sai toetust palju põnevaid projekte, mille raames kutsuti kooli noori juhendama ettevõtjaid, tehti […]

Müürseppade kutsemeistrivõistlusel Jõulukellu pälvisid võidu Anete-Eliise Kangur ja Kermo Kivioja Tartu Kutsehariduskeskusest. Noored müürsepad jäid võistluskogemusega väga rahule. „See võistlus oli minu jaoks suur oskuste ja teadmiste proovile panek. Olin osalejatest ainuke tüdruk, kuid see ei ole mingi näitaja. Tuleb tegeleda sellega, mis meeldib ja huvi pakub. Kuna olin õpetajatele varem silma jäänud oma tahtega […]

Haridus- ja teadusminister määras õpetajatele ja tugispetsialistidele mõeldud riikliku haridusstipendiumi saajaks Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koolipsühholoogi Karmen Maikalu. Stipendium annab võimaluse võtta igapäevatööst vaba semester iseenda ja oma valdkonna arendamiseks. „Mul on hea meel, et stipendiumi saab sel aastal just nimelt koolipsühholoog, kes panustab iga päev kogu koolipere heaolu toetamisse,“ sõnas haridus- ja teadusminister Mailis Reps. „Stipendium on […]

5. ja 11. detsembril toimus Eesti idufirma 99math eestvedamisel rahvusvaheline matemaatikavõistlus – matamängude päev, millest võttis osa ligi 20000 õpilast 21 riigist. Matemaatikavõistlus toimus kahes sessioonis – 5. detsembril, millest võttis osa 15 000 õpilast, sealhulgas terve Tartu Raatuse Kool, millele lisandus 11. detsembril veel 5000 võistlejat. Osalejaid oli nii Eestist, Lätist, Leedust, Türgist, USAst, […]