Avaleht Haridus

Haridus

15. aprillil tähistatakse rahvusvahelist bioanalüütikutepäeva, mille tänavuseks teemaks on bioanalüütikute roll COVID-19 pandeemias. Eestis saab bioanalüütikuks õppida ainult Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Kool postitab 15. aprillil videod õppejõudude ja õppuritega, kes erinevatel teemadel arutlevad ja näitavad, mida bioanalüütikud teevad. Kuidas töötavad COVID-19 kiirtestid ja kuidas neid õigesti kasutada? Kuidas täpselt käib verevõtmine, hematoloogiline vereanalüüs ja bakterite […]

Eelmisel aastal kasvas Tartu Ülikooli täiendusõppijate arv aasta varasemaga võrreldes ligi 11% ja ühe üliõpilase kohta oli peaaegu kolm täiendusõppijat. 2020. aastal õppis Tartu Ülikooli 1216 kursusel 40 493 täiendusõppijat, kellest 39 721 osales täiendusõppeprogrammides ja 772 võttis tasemeõppeaineid. Ligi kolmveerand täiendusõppeprogrammides osalejatest õppis täielikult või osaliselt veebipõhistel kursustel ja peaaegu kolmandik omandas teadmisi 21 […]

Kui seni on Tartu linna koolides väljastatud toidupakke kümne koolipäeva arvestusega, siis aprillis antakse toidupakk kõikide koolipäevade eest korraga. “Tartu linna koolide toidupakid on mõeldud pikemaks perioodiks ja seetõttu ei leia neist suurtes kogustes kiiresti riknevaid tooteid. Kuna toidupakkide komplekteerimisel kasutatakse vaid osa tavapärase koolilõuna maksumusest, siis ei ole mõeldud, et toidupakkides olevatest toodetest peaks […]

Riigikogu kultuurikomisjon kiitis täna heaks muudatusettepanekud eelnõule, millega sätestatakse käesoleva õppeaasta õppekorraldusest ja epidemioloogilisest olukorrast tulenevalt erisused eksamite korralduses, lõpetamise tingimustes ja õpilaste hindamises. Kultuurikomisjoni poolthäälteenamusega heaks kiidetud muudatuse kohaselt ei oleks 2020/2021. õppeaastal gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks gümnaasiumi riigieksamite, neid asendavate rahvusvaheliselt tunnustatud eksamite, koolieksamite ja õpilasuurimuse või praktilise töö sooritamine. Komisjonile tegi ettepaneku gümnaasiumi […]

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tuletab avalike mänguväljakute omanikele meelde, et enne mänguväljakute aktiivset kasutusaega tuleb need korralikult kontrollida, korrastada ja hooldada. „Vanade, nö nõukogudeaegsete mänguväljaku seadmete osas juhime tähelepanu, et antud seadmed võivad kujutada endas teatavat ohtu, kuid neid ei pea ilmtingimata eemaldama, kui leitakse mõni teine viis nende ohutuks muutmiseks. Näiteks liiga […]

Eesti Lasterikaste Perede Liit otsib ideekonkursiga „Hariv amps“ loovaid mänguasjaideid, mis aitaksid lastega peredel restorani või kohvikut külastades kvaliteetselt aega veeta. „Teadlikult pole me seadnud konkursile mingeid piire. Julgustame mõtlema võimalikult loovalt ja kastist välja. Oluline on, et loodav mänguasi või tegevus annaks lastega peredele restorani ja kohvikut külastades lisandväärtust, arendades laste loovust, nutikust või […]

Nutikuu raames kutsub Tallinna haridusamet kõiki õpetajaid, õpilasi ja lapsi üles nutikalt liikuma ja pöörama tähelepanu tervisele. Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on nutikuu üha aktuaalsemaks muutuv algatus, mille raames saavad õpetajad vahetada väärtuslikke kogemusi ja ammutada uusi ideid. „Tallinna koolid, huvikoolid ja lasteaiad jagavad nutikuul omavahel huvitavaid nippe, kuidas digivahendeid kasutades õppimine loomingulisemaks ja nutikamaks muuta. Nutikuu […]

Algas reklaamikonkurss „Veendumus“, mille käigus hakkavad 6.-12. klasside õpilased looma reklaame, et veenda oma vanemaid, sõpru ja teisi õpilasi selles, et kraanivee joomisega saab teha heateo nii keskkonnale, oma tervisele kui ka rahakotile. „Tänased koolinoored on väga keskkonnateadlikud ja soovivad teha targemaid tarbimisotsuseid. Neid mõjutavad Greta Thunberg ja liikumine „Fridays for Future“. Suur hulk õpilastest […]

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas haridusasutustele toetuse, et pakkuda lasteaedadele ja põhikoolidele võimalust osaleda loodus- ja keskkonnahariduskeskuste õppeprogrammides. Lasteaialapsed ja põhikooliõpilased saavad loodusteadmisi koguda ja kinnistada 2021/2022 õppeaastal. Taotluste esitamise tähtaeg on 3. mai. Keskkonnaminister Tõnis Mölderi sõnul tuleb lastes juba varakult äratada huvi looduse vastu. „Looduse tundmine võimaldab inimesel sügavamalt aru saada maailmast ja selle toimimisest. […]

Eesti Elektronikatööstuse Liit, Eesti Elektritööstuse Liit, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Eesti Keemiatööstuse Liit, Eesti Masinatööstuse Liit ning Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit tegid riigikogu kultuurikomisjonile avaliku ühispöördumise Eesti Teadus- ja Tehnikakeskuse Nobel rajamise toetamiseks. Eestis süveneb aasta-aastalt tehnikavaldkonna spetsialistide – inseneride, tehnoloogide jt – nappus, mis pärsib majanduskasvu. Ettevõtjad, erialaliidud ja tööandjad tõdevad, et […]