fbpx
Avaleht Märka Last

Märka Last

21. septembril, rahvusvahelisel rahupäeval toimus Estonia Talveaias Lastekaitse Liidu tänuüritus haridusvaldkonna spetsialistidele, kes panustavad igapäevaselt programmi „Kiusamisest vabaks!” sõnumite levitamisse ja innustavad teisi tegelema väärtuskasvatusega ja kiusamise ennetamisega, et Eestis elavatel lastel oleks rahulik ja õnnelik haridustee. „Emana tean ma, kuivõrd oluline on laste jaoks õppida koolis, kus on usaldusväärne ja kiusamisest vaba keskkond,” ütles […]

1. septembril algas uus kooliaasta ja ühtlasi ka kandideerimine tänavusele Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumile. Fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös või muul harrastataval alal. Tänavu on fookuses huviharidus ning seeläbi laste ja noorte vaimse tervise toetamine.  “Meie stipendiumi näol on tegu toetusega, mille eesmärgiks on aidata kaasa laste […]

Vabariigi Valitsus kinnitas täna, rahvusvahelisel noortepäeval „Noortevaldkonna arengukava 2021–2035“, milles seatakse noortepoliitika sihid järgmiseks 15 aastaks. Uus arengukava on kehtiva noortevaldkonna arengukava 2014–2020 jätkustrateegia. Uue arengukava eesmärk on luua eeldused selleks, et noortel kõigis Eesti piirkondades oleks võimalik elada tervislikku ja täisväärtuslikku elu ning muuta oma kogukonda ja riiki selliselt, et Eestis oleks parim keskkond […]

Sarnaselt Helsingi omavalitsusele käivitab Mustamäe linnaosa valitsus augustis linnaosa lastele suunatud tasuta sooja lõuna pilootprojekti. Helsingis on juba 79 aastat pakutud suveperioodil parkides lastele sooja lõunasööki. Juuni algusest augusti alguseni – kattes koolivaheaja perioodi – saavad kõik alla 16-aastased kindlatel avalikel mänguväljakutel igal argipäeval tasuta sooja lõunasöögi. „Hiljuti toiduraiskamise vähendamise kampaaniat käivitades tõdes sotsiaalkaitseminister Signe […]

Lastekaitse Liit tuletab tööandjatele meelde, et noori tööle võttes koheldaks neid vastavalt seaduses ettenähtud tingimustele. Esile saab tõsta tööandjaid, kes arvestavad seaduses kehtestatud erisusi laste palkamisel ja on valmis andma neile võimaluse teenida eakohase tööga taskuraha. Samas on nördimapanev, et Eestis on siiani ka neid tööandjaid, kes arvavad, et lapsi saab tööl ekspluateerida, pakkudes neile […]

Presidendi kultuurirahastu sotsiaaltööpreemia pälvis Eestis ainulaadse mudeliga spordipõhine arenguprogramm Spin. „Spinn on mitmetähenduslik sõna, seostub palliga, ootamatu suunamuutusega, uue vaatenurga, uute võimalustega. Seda kõike te pakutegi. Noortele mõeldes, et ühiskonda ei kasvaks väikese inimese pettumustest uut ja suurt kurjust või lihtsalt hoolimatust,“ ütles president Kaljulaid preemiat üle andes. Riigipea sõnul on programm tõestanud, et ei […]

Riigikogu sotsiaalkomisjon ja rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjon käsitlesid tänase lastekaitsepäeva puhul ühisel avalikul istungil laste vaesuse teemat ja uurisid viise, kuidas võrdsustada laste võimalusi elus hakkamasaamiseks. Sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka sõnas, et tänase istungi pealkiri „Laste vaesus – jalg taha juba stardis“ viitab otseselt, et Eestis on laste vaesus ka 21. sajandil jätkuvalt suur probleem. „Meie keskel […]

Täna, 1. juunil tähistame lastekaitsepäeva esmakordselt kui riiklikku tähtpäeva ja lipupäeva. Mil moel saame üheskoos liikuda selle poole, et pilvitu lapsepõlv, mis on helge tuleviku nurgakivi, oleks aina rohkemate laste tänase päeva reaalsus? On ju lapsed mitte ainult meie tulevik, vaid ka olevik, olles täna, siin ja praegu meie kõrval koos oma rõõmude ja muredega, […]

Homse lastekaitsepäeva puhul on hea meelde tuletada, et lastekaitseseadus paneb kõigile inimestele kohustuse teavitada abivajavast lapsest, kuid ometi liiga paljud täiskasvanud me ümber vist ei taju seda kohustust veel, lausus president Kersti Kaljulaid täna tunnustusauhindade „Lastega ja lastele“ üleandmisel. President ei mõista, kuidas muidu saab lastega töötavate isikute kohta levida nii-öelda avalikke saladusi ja kuidas […]

Oktoobris toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised. On oluline, et kohaliku elu korraldamises saaksid kaasa rääkida ka lapsed ja noored. Selleks, et koguda laste tähelepanekuid nende kodukoha lapsesõbralikkuse kohta, korraldab Õiguskantsleri Kantselei koostöös Lastekaitse Liidu ja Rakendusliku Antropoloogia Keskusega fotojahi „Laste ja noorte hääl kohaliku elu korraldamisel“. Aita kodukoht muuta lapsesõbralikumaks  Kõiki alla 18-aastaseid lapsi ja […]