fbpx
Avaleht Poliitika

Poliitika

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab tänasel avalikul istungil Eesti Panga värsket majandusprognoosi aastateks 2022–2024. Erikomisjoni esimehe Tõnis Möldri sõnul soovib komisjon ära kuulata, milline on keskpanga hinnang Eesti majanduskasvule ning majanduse olukorrale laiemalt. „Soovime saada ülevaate, mida toovad endaga kaasa nii energiahindade kiire kasv kui ka Eesti ülikiire inflatsioon ning milliseid samme on Eesti Panga hinnangul tarvis, […]

President Alar Karis ütles kõrgemate riigikaitsekursuste vilistlaste konverentsil, et Eesti ühiskonna tõhus kaitsetegevus saab põhineda üksnes usaldusel. „Usaldusel inimeste vahel, usaldusel riigi, tema juhtide, institutsioonide ning õiguskorra vastu,“ sõna riigipea. President Karise sõnul tähendab see, et meie riigi juhtimine peab toimuma viisil, mis on võimalikult paljudele Eesti inimestele arusaadav ja toetab usalduse tekkimist, mis omakorda ongi kaitsetahte […]

Majanduskomisjon otsustas saata esimesele lugemisele eelnõu, mis võimaldab kasutusele võtta operatiivse asukohapõhise ohuteavitussüsteemi. Komisjoni esimehe Kristen Michali sõnul saab asukohapõhist ohuteavitust kasutades konkreetses piirkonnas viibivate inimeste telefoni SMSi teel saata käitumisjuhiseid, näiteks saaks oma telefoni sõnumi keemiaõnnetuse, relvastatud rünnaku, plahvatusohu või ka metsatulekahju ja muu ohu läheduses viibijad. „Ohupiirkonnas viibiva inimese õigeaegne hoiatamine annab inimestele võimaluse hoida […]

Sellel aastal suureneb hinnatõusu tõttu metsaomanikele mõeldud hooldusraie toetuse ühikuhind. Toetuse suurendamise eesmärk on julgustada eelkõige füüsilisest isikust omanikke oma metsamaad majandama, kuna just neile kehtib kõige enam kallinenud hooldusraie teenuse turuhind. Täna asjakohase määruse allkirjastanud maaeluminister Urmas Kruuse sõnul on hooldusraiete toetamine äärmiselt vajalik. „Iga metsaomanik teab, et oma metsa tuleb hooldada ja sellega heaperemehelikult ümber käia. […]

Riigikogu õiguskomisjon otsustas tänasel istungil saata esimesele lugemisele eelnõu, mille eesmärk on suurendada siseturvalisust ja ohutust, luues muu hulgas Päästeametile rohkem võimalusi kaasata demineerimistöödele vajalike teadmiste ja oskustega vabatahtlikke. Komisjoni esimehe Heljo Pikhofi sõnul suurendab eelnõu Päästeameti võimalusi kaasata demineerimistöödele abidemineerijaid. „Muudatus aitab kaasa sellele, et Päästeamet saaks demineerimistöid teha ohutumalt ning demineerijaid oleks piisavalt ka kriisiolukorras,“ lausus […]

Riigikogu tänasel istungil läbis esimese lugemise eelnõu, millega soovitakse kehtestada mikro- ja väikeettevõtetele võimalus alates tänavu novembrist kuni 2023. aasta lõpuni osta elektrimüüja käest elektrienergiat universaalteenusena. Majanduskomisjoni algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE) järgi laieneb elektrienergia universaalteenusena ostmise võimalus ka kuni ühe gigavatt-tunni ulatuses energiat tarbivatele füüsilisest isikust ettevõtjatele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele. Eelnõuga soovitakse vältida sihtgrupis […]

Riigikogu kultuurikomisjon tutvus tänasel istungil eestikeelsele haridusele ülemineku seaduseelnõu, uuendatud tegevuskava ja täiendavate riigieelarveliste vahendite jaotusega. Komisjoni aseesimehe Liina Kersna sõnul on Haridus- ja Teadusministeerium teinud lühikese ajaga intensiivselt tööd nii seaduseelnõu ettevalmistamisel kui ka eestikeelsele haridusele ülemineku tegevuskava uuendamisel lähtudes valitsuskoalitsiooni ambitsioonikatest eesmärkidest. „Eestikeelsele õppele üleminekule tuleb läheneda terviklikult. Eelnõus pakutud lahendus alustada üleminekut alusharidusest ja […]

Täna toimub Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu (AGRIFISH) kohtumine. Kavas on arutada Euroopa Liidu põllumajanduses esinevaid tootmis- ja logistikaprobleeme, mis on tingitud Ukrainas toimuvast. Maaeluminister Urmas Kruuse näeb, et 2023. aasta hooaega vaadates saavad sektori suurimateks väljakutseteks olema ühelt poolt teravilja hindade suur volatiilsus ja teisalt suure sisendikulud ning ilmariskid. „Venemaa agressioonist ja sellest […]

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon peab täna avaliku istungi, kus arutab riigiteede rahastamise jätkusuutlikkust. Erikomisjoni esimehe Tõnis Möldri sõnul ei ole 2023. aasta riigieelarves ega ka riigi eelarvestrateegias teedevõrgu korrashoiuks ja arendamiseks täiendavaid vahendeid ning järgnevatel aastatel näeb riik praeguse perioodiga võrreldes ette rahastuse vähendamise. Tema sõnul näitas Riigikontrolli kontrolliaruanne, et väheneva rahastuse ja kasvavate hindade juures ei suuda […]

President Alar Karis arutas reedel Austinis, Texases kohtumistel senaator Ted Cruzi ning kongresmen Lloyd Doggettiga Eesti ja Texase osariigi majanduskoostöö tihendamist. Samuti räägiti Venemaa sõjast Ukrainas. Kohtumistel senaator Cruzi ja kongresmen Doggettiga oli kõne all Venemaa agressioonisõda Ukrainas. Ühiselt tõdeti, et Venemaa survestamine ja agressiooni hinna tõstmine Venemaale on sõja lõpetamiseks vajalik. „Oluline on jätkata […]