1. Avaleht
 2. GoodNews katsetab
 3. GoodNews katsetab! Saksa teadlaste loodud TimeWaveri tehnoloogiat on nimetatud praeguse sajandi meditsiiniimeks
GoodNews katsetab! Saksa teadlaste loodud TimeWaveri tehnoloogiat on nimetatud praeguse sajandi meditsiiniimeks

GoodNews katsetab! Saksa teadlaste loodud TimeWaveri tehnoloogiat on nimetatud praeguse sajandi meditsiiniimeks

juri-kukk
GoodNews ajakirjanik Jüri Kukk

Inimkonnal on kombeks avastada ja seejärel – leituga mitte piirdudes – otsida uusi väljundeid. Kaasaegne teaduslik meditsiin, mis põhineb suuresti sümptomite ja haiguste ravil, ei rahulda enam paljusid. Nii on hakatud uusi võimalusi otsima inimkeha varjatud poolelt – tema hinge, alateadvuse ja energiavälja piirimailt.

Saksa teadlaste loodud TimeWaveri tehnoloogia on üks nn alternatiivteaduse uuemaid saavutusi, mis kogub kulutulena populaarsust kogu maailmas, aitab mõista konkreetseid seoseid mateeria ja teadvuse vahel – seda on nimetatud ka praeguse sajandi meditsiiniimeks. Tegu on kaasaegse tehnoloogiaga, mis aitab skaneerida inimese energeetilist välja, koostada vajaliku teraapiakava ja seda ka ellu viia. TimeWaver tehnoloogia abil saab ligipääsu infoväljale, kus kohtuvad mõtted, tunded ja tahe. See võimaldab analüüsida inimest erinevatel tasanditel tervikliku olendina.

Leida tasakaal ja korrastada infoväli

Me kõik teame, mis on kompuutertomograafia — sellega skaneeritakse füüsilisi traumasid, verevalumeid ja muid füüsilises kehas peidus olevaid traumasid. TimeWaverit võib pidada alateadvuse kompuutertomograafia seadmeks.

„TimeWaver aitab kõigepealt aru saada energeetilisest seisundist. Aluseks on võetud seitsme põhilise energiakeskuse kontseptsioon. Seade aitab aru saada, milline on hetkel mistahes energiakeskmes tasakaaluseisund – kas see on kaldus kontrolli või kaose poole. Hüpoteetiliselt on võimalik maksimaalselt mõlemale poole kalduda. Kui me läheme sügavuti ja selgub, et miski on kaldu, väljapoole nihkunud – kas siis kaose või kontrolli poole –, siis saame minna tagasi ja vaadata, mis on konkreetne psühhosomaatiline probleem, mille tõttu on kõrvalekalle tekkinud, milline on see probleem mõõtmise ja hindamise hetkel,” räägib Eestis TimeWaveriga töötav terapeut Aivar Haller.

aivar-haller
Eestis TimeWaveriga töötav terapeut Aivar Haller

Inimese teadvusel ei ole otsest juurdepääsu infoväljale – teadvuse kahetine olemus suhestub kas välise füüsilise või sisemise mentaalse reaalsusega. Väline füüsiline sündmus võib kajastada alateadvuslikku sisu otsese ehk põhjustava füüsilise kontaktita. Allasurutud alateadvus võib põhjustada haigusi ja teisi raskeid probleeme. Sellest põhimõttest lähtub TimeWaveri terapeut, kui ta analüüsib ja aitab korrastada kliendi infovälja.

TimeWaver aitab ka ennetada

TimeWaveri seadmed teevad oma tööd infovälja peentasandil. Nende abil saab analüüsida ja uurida konkreetse inimese energeetilist ja ka selle põhjuseks olevat psühho-emotsionaalset seisundit. Asjatundja saab TimeWaveri seadmete abil näiteks ka füüsiliselt tervel inimesel aidata leida kujunevaid stressikoldeid ja nende põhjuseid, et juba eos vältida haiguslikke protsesse. TimeWaver seadmete kasutamine avab tervise- ja muude eluprobleemide põhjuste ja tagajärgede likvideerimisel uue dimensiooni ning alustab dialoogi kliendi energeetikaga, pakkudes tervendamisvõimalust tema enda infoväljas.

timewaver
Kõik meie mõtted ja tunded salvestuvad infoväljas.

Paljude riikide tunnustatud teadlased on tuhandete eksperimentide ja katsetega tõestanud, et maailma hoiab koos nähtamatu struktuur ehk väli, mis salvestab kogu meie ümber oleva info ning mille kaudu kõik pidevalt kõigega suhtleb.

Infoväli on koht, kus ühinevad vaimsed ja füüsikalised protsessid, mis jäävad sinna infomustritena püsima. Kõik meie mõtted ja tunded salvestuvad infoväljas. Seal on meie minevik, olevik ja potentsiaalne tulevik. Seda välja kasutades tegeleme iga päev ja igal hetkel oma maailma loomisega. Teadvus ja informatsioon on osa kõikidest tasanditest, kus inimesed tegutsevad ja vastastikmõju avaldavad. Meie uskumuste kohaselt jätavad nimetatud protsessid infoväljale jälgi, mida saab TimeWaveriga tasakaalustada.

Kõik, mida teeme, mõtleme või tunneme, säilitatakse infoväljas ning seda saab sealt väljast uuesti üles leida ja esile tuua. See ei kehti pelgalt inimeste kohta, vaid kõigi teadvuse, kavatsuse ja intellekti kontrollitud süsteemide kohta – pere, ettevõte, loomad, taimed ja kõik muud organismid.

Potentsiaal on tohutu

Intelligentse teadvusvälja olemasolu tunnistamine võimaldab teadlastel empiiriliselt ehk kogemuspõhiselt seletada ka selliseid nähtusi nagu homöopaatia, telepaatia, tervendamine, tahe jne.

TimeWaver seadmesse on sisestatud suur andmebaas, kus on üle 600 000 infovälja kirje. Süsteem näitab ära infovälja tasakaalustamise võimalused, pakkudes välja tegevuste loetelu näiteks homöopaatilistest ja looduslikest abinõudest ja meetoditest, mh nt Bachi õieteraapia, ajurveeda, erinevad idamaadest tuntud tasakaalustavad tehnikad.

Infotehnoloogia areng lubab tuvastada ja töödelda ka seda informatsiooni, mis on seni olnud teadvustamata, aga siiski lahutamatu osa meid ümbritsevast infoväljast. TimeWaveri süsteem kujutab endast kvantfüüsikalist infoväljaliidest, tarkvara ja andmebaase, mis sisaldavad ligi miljonit infomustrit.

timewaver3
TimeWaveri süsteem kujutab endast kvantfüüsikalist infoväljaliidest, tarkvara ja andmebaase, mis sisaldavad ligi miljonit infomustrit.

Infokategooriate 10 tasandit TimeWaveris on järgmised:

 • 1) energiatasand – energiakeskuste, punktide ja meridiaanide tasakaalustamine;
 • 2) sageduslik tasand – keha organite ja haiguslike nähtude võnkesageduste võrdlemine;
 • 3) sümptomaatiline tasand – meditsiinis tunnustatud andmebaaside kogum;
 • 4) süsteemne tasand – perekondlikud ja karmakonfliktid;
 • 5) füsioloogilised protsessid – käsitlevad geneetikat, rakubioloogiat organi funktsioonide kaudu;
 • 6) psüühiline tasand – positiivsed taotlused ja fookus;
 • 7) infotasand – homöopaatia, õie-essentsid, spagüürilised ravimid;
 • 8) puhastus – probleemsete võnkemustrite puhastamine energiaväljades;
 • 9) bakterid, viirused, parasiidid ja seened – toime tasakaalustamine ja
 • 10) spirituaalne tasand – mantrad, yantra’d, meditatsioonid.

Täiendavad holistilised rakendused on majandustegevuse analüüs, hoonete ja kinnistute analüüs, veterinaarmeditsiin, stressi põhjuste avastamine, isikliku arengu juhendamine, süsteemiteraapia ehk pere- ja ettevõtte konstellatsioonid ning sportlaste nõustamine.

TimeWaver on kasulik igaühele, kes tunneb, et on mingil eluperioodil enda mõtete ja tunnetega jäänud hätta. Igapäevane stress, depressioon, üksindustunne jmt on mõisted, mida kuuleme iga päev aina rohkem. Samuti kuuleme, et inimesed on hakanud otsima abi oma õnne leidmiseks. Kas teadsid, et õnnetunne on sinu sees juba olemas, aga see on vaja lihtsalt jälle üles leida? TimeWaveri abiga saab aidata inimestel leida üles põhjused, miks õnnetunne ja tasakaal ning tegutsemismotivatsioon on kadunud.

timewaver6

Nagu ikka, peituvad tervisega seonduvate imede taga lihtsad ja loomulikud asjad – eelkõige inimese enda tahe terveneda ja terve olla, otsus muuta suhtumist ja eluviise ehk võtta vastutus oma tervise eest, personaalne püsivus ja kannatlikkus ning loodusega kooskõlas elamine. Iidsel rahvatarkusel tuginev alternatiiv- ehk täiend- (complementary) meditsiin ja TimeWaver selle osana, pakuvad loendamatu hulga võimalusi, kuidas end aidata. Toetudes neile võimalustele, saame oma energiataset reguleerida, vältida suuremate energeetiliste blokeeringute tekkimist ning seeläbi ära hoida tõsiseid terviseprobleeme.

Kõik uus võib alguses kohutada

Sügava traditsiooniga idamaisele filosoofiale tuginev maailmatunnetus on leidnud asjakohase seletuse kvantfüüsikas. Kvantmaailm on elav reaalsus, kus me iga päev toimetame, vaatamata sellele, kas oleme selle olemasolust teadlikud või mitte.

Kvantfüüsika tasandil on kõik sündmused tõenäosuse kontrolli all. Pikaajalised uuringud PEAR Laboratooriumis Princetoni ülikoolis ja mujal näitavad, et teadvust kasutades on võimalik tõenäosust mõjutada isegi väga kauge maa tagant. TimeWaver tehnoloogia abil võib sorteerida sündmusi või omadusi tõenäosuse järgi ning samal ajal ka juba seada eesmärgiks tõenäosuse moduleerimise. See tähendab tõenäosuse muutmist vastavalt oma isiklikele eesmärkidele ja väärtushinnangutele.

TimeWaveri abiga on meil otsene juurdepääs kvantfüüsilise reaalsuse baastasandile. Isegi kui aimata või siis lausa tõsta millegi toimumise tõenäosust pelgalt mõne protsendi võrra, võib see meie elukvaliteeti tähelepanuväärselt parandada. Kui nüüd tervise valdkonda laiendada ja rääkida TimeWaveri avaramatest võimalustest, siis näiteks äris võib säärane ühe protsendi võrra tõstetud tõenäosus tähendada olulist kasumit. Kui teada, mis ulatuses võib konkreetse ettevõtte või siis investeeringu õnnestumine tõenäoline olla, saame rääkida edutegurist, mida saab mõõta juba rahas.

Teaduslike uuringute ja tõendusmaterjalide vähesuse tõttu ei aktsepteeri akadeemiline teadus ja meditsiin infovälja olemasolu ning selle ja TimeWaveri seadmete võimalikku mõju inimese tervisele ja heaolule.

Inimene võib haigestuda, kui kaotab sisemise eesmärgitunnetuse. See inimene tuleb siis tema teadvuses oma kohale tagasi aidata, sest iga indiviidi elul on alati eesmärk, hoolimata sellest, kus nad parasjagu oma eluga on või ükskõik kui kohutav olukord hetkel ka poleks. Iga päev ja iga minut pakub elu meile seda eesmärki. See on TimeWaveri aluseks olev suur visioon.

Ei saa jätta märkimata, et TimeWaveri loomisel on oluliselt kasutatud gravitatsiooniteooria sõnastaja Albert Einsteini, analüütilise psühholoogia rajaja Carl Gustav Jungi ning saksa füüsiku Burkhard Heimi avastuste aluseid, aga ka astrofüüsik Nikolai Kozõrevi, Princetoni ülikooli kosmoseteaduste professori Robert G. Jahni ning Nobeli preemia laureaatide Nils Bohri ja Erwin Schrödingeri teadustööde ideid.

VAATA TIMEWAVERI TUTVUSTAVAT VIDEOT!

Mida räägivad asjaosalised ja kasutajad?

Teadlane ja TimeWaveri süsteemide arendaja Marcus Schmieke on öelnud: „Minu jaoks on TimeWaveri arendamisel ja parendamisel olnud eriti oluliseks motivatsiooniks anda inimestele tagasi võime suhelda omaenda mittemateriaalsete ressurssidega. Ühelt poolt saada uusi teadmisi ja teisalt anda positiivseid impulsse sellele elutähtsale infoväljale. See on oluline kõikides valdkondades – meditsiinis, äris ja meie enda valikutes, mis puudutab seda, kus ja kuidas me elame ning kuidas me juhime oma elu.”

TimeWaver tervisekeskuse juht dr Manfred Doepp ütleb: „Jah, patsiendi jaoks on väga oluline olla kursis sellega, mis toimub tema sees kõigil tasanditel, alates puhtast mateeriast, toimimisest ja regulatsioonidest kuni energiavoo, informatsiooni jagamise, psüühika ja isegi igasuguse pärilikkusfaktorini. Me tegutseme kõigil 12 tasandil, mis on inimolendi kui terviku juures leitavad ja eristatavad.”

timewaver7

Perearst ja TimeWaveri kasutaja dr Uwe Spohr räägib: „See, millega tegelesin vanas klassikalises sisehaigustele keskendunud meditsiinipraktikas, on keskaeg võrreldes sellega, mida ma täna teen. Sain välja kirjutada antibiootikume infektsioonide raviks, ent seda ainult bakteriaalsete infektsioonide korral. Viirusinfektsioonide ja parasiitide puhul olin ma sama hästi kui jõetu. Tegelikult sain ainult mõnevõrra sümptomeid leevendada, ent mitte korralikult ravida. Patsientidel, kes mind külastavad, on juba pikk lugu selja taga ning nad on käinud ühe arsti juurest teise juurde. Traditsioonilise meditsiiniga ei suudaks ma neid ka praegu aidata, ent TimeWaveri meetodiga saan leida algpõhjused.”

Meediarahvas katsetas omal nahal

TimeWaveri võimalustega tutvus ka GoodNews toimetaja Elviira Eessaar:

„Seekordsele eksperimendile tegelikult ei olnud väga kerge minna. Sain aru, et on olemas üks aparaat, mis saab mõõta stressitaset ja tundub esialgu kuidagi arusaamatu masinana. Kas peab mingeid vereproove andma ja siis selle põhjal tehakse järeldused? Kohale tulles selgus, et verevalamiseks ei lähe ja masin mõõdab stressitaset energeetilise välja abil (väga lihtsustatult selgitades) ja tuleb lihtsalt käsi masinale asetada. Tegelikult on sellele olemas teaduslik seletus, sellel meetodil on otsesed seosed analüütilise psühholoogia rajaja Carl Gustav Jungi õpetustega ja Nobeli preemia laureaatide, kvantfüüsika rajajate Nils Bohri ja Erwin Schrödingeriga. Aga meil siin Eestis suudavad sellele toimingule anda kvantfüüsilis-psühholoogilise seletuse Aivar Haller ja Liis Kuurme, kes kasutavad TimeWaverit igapäevatöös. Minu saan anda ainult tagasisidet oma kogemuse kohta.

elviira-eesaar

Kohe sai selgeks, et masin ei mõõda minu stressitaset, vaid minu emotsionaalse tasandi hetkeseisundit. Lihtsamalt öeldes analüüsib minu hetke sisetunnet ja viib mind kohtingule alateadvusega. Kuidas see täpselt toimub, ei olegi enam oluline, sest see, mis ekraanile kerkis, oli väga tõene, kirjeldamaks minu eluperioodi tundeid ja tunnetusi, seletades lahti hirmud, ootused ja mõttemaailma tagamaad.

Kogu see protsess on üpris aeganõudev, ent ajataju kaob selle masina juures viibides väga kiiresti. Iga nii-öelda näitajaga saab minna aina rohkem sügavuti ja analüüsida eluteel tehtud otsuste tagamaid hoopis teisest aspektist vaadatuna. Siinkohal võib ju mulle vastu vaielda, et seal tekib niinimetatud „kaardimoori” efekt, kus küsimused on suunavad ja lõpuks võib iga inimene enda elust mingeid paralleele leida. Aga see masin ei küsinud minult midagi, andis konkreetse pildi ja lahenduse (seletas, kuidas tuleb oma mõtteid suunata ja milliste alateadvuses peituvate tunnete ja hirmudega tuleb tegeleda).

Masina juurest lahkudes olid emotsioonid vägevad, pea klaar ja sihid silme ees. Sukeldudes tagasi igapäevaellu, märkasin, et märkamatult tegelen kogu aeg oma tunnetega, hirmud on lõpuni lahti mõeldud ja kahanevad päris tuntavalt. Seos esivanematega, mille olemasolu masin ka mustvalgelt ära seletas ja välja tõi, on omandanud elus hoopis teise koha, kui seni oli olnud. Muljet avaldab ka see, et masin on mujal maailmas tegelikult juba saanud tavameditsiini kõrval tõsise koha. Kui tavameditsiin nii-öelda hätta jääb, saadab arst patsiendi sellele alternatiivmeditsiini uuringule. Ja kindlasti on vale väita, et see masin lahendab mingisugused mured ja probleemid, kindlasti mitte. See masin kaardistab ära sinu seisundi ja näitab tee, kuidas ja milliste emotsioonidega tuleb elus edasi minna. Oma probleemid ja hirmud likvideerin ikka mina ise, sedapuhku siis sellise ajalainetuse abil. Tahate uskuge, tahate ärge uskuge, aga sellised ajast ees olevad leiutised on tegelikult alati saanud skeptilist vastukaja. Mina olen siiralt õnnelik, et saatus mu teele sellise võimaluse tõi, ja tegelen enda emotsioonidega edasi ISE. See on üks valik igale inimesele, enesega suuremaks sõbraks saada, mitte mingi imemasin, mis kogu su elu lilleliseks teeb. Tuleb meeles pidada, et elu suurim IME on ikkagi inimene ise.”

Skeptikust sai positiivne skeptik

Ajakirjanik Jüri Kukk räägib kogemusest  nii: „Käisin TimeWaveriga tutvumas terapeut Liis Kuurme juures ja ei pidanud pettuma. Alustuseks võib öelda, et terapeut on hingega asja juures ja see eeldab ka patsiendilt omajagu avatust. Olin pisut skeptiline, kuid mitte otseses mõttes, pigem vastupidises. Olen harjunud sellega, et sügavaid vaimseid teemasid viivad edasi ja nende kaudu tervendavad luust ja lihast inimesed, aga nüüd hakkab järsku masin kiikama minu alateadvuse sügavatesse soppidesse — olen kõiksuguste inimkiibistamiste ja tehisintellektide suhtes väga skeptiline, isegi vaenulik, ega saa aru, miks kõik ravitsejad ja tervendajad tahavad ühtäkki ennast hingeterapeutideks ja bioenergeetikuteks nimetada. Meelde tuli ka Agatha Christie „Tuhkur hobune”, kus mõrvatausta loomiseks kasutati nii lindude veristamist kui ka salapärast surisevat aparaati. Kui aga olin käe nõutud kohta asetanud ning esmased ettevalmistused olid tehtud ja tulema hakkasid andmed, mida Liisi Kuurme hakkas mulle lahti rääkima, siis mõistsin, et tegu on neutraalse ja samas täpse infoga, mida TimeWaver on minult kätte saanud. Miks ei peakski saama? Olen nagu iga teinegi inimene kõndiv, mõtlev, armastav, vihkav ja paljusid fantastilisi asju tegev ime, ma olen elav energia ja miks ei peaks saama seda füüsilist eksistentsi lugeda, olgu selleks lugejaks siis võimetega inimene või teadlaste loodud masin! Sain teada, et minu asjad on üldiselt paigas, kuid mõned neist on veidi tasakaalust väljas ja selgusid ka põhjused, millest paljud peituvad minevikus ja on mulle järgnenud suguvõsa liini pidi. Kehameridiaanide pilti jälgides leidsin, et minu keha reaalsed tuntava valu punktid on just neis kohtades, mida ma nägin ekraanilt. Ma sain palju soovitusi, mis ei ole kohustuslikud, vaid vabalt järgitavad — kavatsen neist ka kinni pidada, sest muidu poleks asjal mõtet.

juri-kukk3

Kokkuvõtvalt võin öelda, et sain endast palju teada, sain kõvasti targemaks, tean nüüd, mida pean ette võtma ja mis suunas pingutama, et end paremini tunda. Nõustusin ka osalema otseses TimeWaveri raviprotsessis, mis toimub distantsilt ning mille käigust ja tulemustest on veel vara rääkida. Kui keegi kahtleb, kas distantsilt saab kedagi mõjutada, siis soovitan proovida üht tuntud võtet — mõelge veerand tundi intensiivselt kellelegi, kes on teist kaugel, ja kui tema teile mõne aja pärast ei helista, tehke seda ise — üldjuhul selgub, et just samal ajal tulite ka teie talle meelde. Järeleproovitud asi. Mis aga puutub TimeWaverisse, siis soovitan kõigil järele proovida, katsetus ju tükki küljest ei võta, tulemused aga võivad ootusi ületada. Ja veel — ärge kartke, et teile võidakse hirmsatest avastustest teada anda, sest saate teada vaid seda, et teil on miski tasakaalust väljas ja seda üritatakse koos teiega parandada.”

Jüri Kukk

Head Uudised GoodNews